Allt om familjejuridik

RSS

Narkotikabrott – det vanligaste brottet i Sverige

15 dec 2021

Det är inte ovanligt att bli misstänkt för narkotikabrott men det är väldigt obehagligt även om det bara är små mängder. Man behöver hjälp av en advokat för att försvara sig på ett bra sätt.

Att det är vanligt med narkotikabrott gör det inte mindre obehagligt. Man tänker på vad det kommer att bli för konsekvenser och hur det kommer att påverka ens liv. Att överhuvudtaget bli misstänkt för narkotikabrott och hamna hos polisen kan vara en helt ny upplevelse och man vet kanske inte alls hur man ska hantera det.

Det är ju så att man aldrig tror att man kommer att bli ertappad med narkotika, särskilt om man inte hanterar stora mängder och man kanske inte alls känner sig kriminell. Det är många som använder narkotika, så det har blivit accepterat.

Det är viktigt att få hjälp att försvara sig om man blivit misstänkt för narkotikabrott

Är man misstänkt för narkotikabrott så behöver man hjälp av någon som har den där erfarenheten som man själv saknar. Då finns det advokater som arbetar med liknande fall varje dag. De kan vara med under alla förhör och de kan förbereda ett bra försvar.

Om man blir kallad till förhör hos polisen så har man rätt till en advokat och man blir tilldelad en. I en del fall har man rätt att byta den advokaten mot en man själv väljer. När man är misstänkt för narkotikabrott är det bäst att byta och välja en egen advokat som är van vid att hantera just sådana anklagelser.

Vad gör en LVU-advokat?

11 dec 2021

En advokat som är specialiserad inom LVU arbetar som offentlig försvarare antingen för barnet ifråga eller för en förälder. Behöver man hjälp kan man få en LVU-advokat utsedd åt sig.

Om ett barn på något vis far illa, antingen blir behandlat illa fysiskt eller psykiskt i sin hemmiljö eller på något annat sätt kan ta skada, kan barnet bli omhändertaget under LVU. LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om ett barn har halkat in på en kriminell bana eller har fått problem med missbruk av något slag, kan man besluta om att det barnet ska omhändertas. Då är det en LVU-advokat som hjälper till på vägen och bistår antingen barnet ifråga eller föräldern. Oftast sker ett sådant omhändertagande antingen mot barnets vilja eller mot förälderns, och ibland mot bådas vilja.

LVU-advokat för barnets bästa

Ett omhändertagande sker endast om det är nödvändigt som sista utväg. Det sker om det inte finns några andra åtgärder som kan lösa eller underlätta situationen i fråga. LVU är alltså en tvångslag som reglerar hur barn som far illa på grund av antingen bristande förhållanden i hemmet eller på grund av sitt egna skadliga beteende ska tas om hand. Det är alltså för barnets bästa och ingenting annat. En LVU-advokat hjälper till under vägen och finns hands för barnets bästa. Ibland grundas omhändertagandet på felaktiga beslut. Då kan LVU-advokaten hjälpa till att gå igenom målet för att sedan överklaga om något i bedömningen skulle visa sig vara felaktigt.

Få hjälp vid vårdnadstvist i Varberg

10 dec 2020

Det är vanligt med vårdnadstvister, men man får utgå från att barn behöver får träffa båda sina föräldrar. Kan dessa inte lösa konflikten kan man konsultera en advokat som hjälper till.

Bara i de fall då den ena föräldern är våldsam eller missbrukare är det bättre att den andra föräldern får ensam vårdnad. För det allra mesta delar man på vårdnaden, även om barnet bor hos en förälder. Traditionellt brukar barnen bo hos mamman, men det är viktigt att de ändå träffar sin pappa regelbundet, så att inte skilsmässa leder till ett totalstopp i kontakten med någon förälder.

När man inte kommer överens om något

Många konflikter klaras upp relativt enkelt, men om känslor som svartsjuka eller bitterhet gör att föräldrarna i praktiken är ovänner, är det bra om ett proffs finns med och kan vägleda om hur man beter sig konstruktivt. För barnens skull är det viktigt att få lov att tycka om båda sina föräldrar och att få träffa dem. Det är svårt när föräldrarna grälar eller misskrediterar varandra inför barnen.

En vårdnadstvist i Varberg är lika uppslitande som en i Göteborg eller någon annanstans. För dem det drabbar kan det vara förknippat med känslor av personlig katastrof. Anlitar man en duktig jurist kan man få hjälp att se saker klarare så att konflikterna klingar av. En advokat som är specialist på vårdnadstvister har stor erfarenhet och kan på ett sakligt sätt berätta om vilka lagar och regler som finns, och på sikt ger det trygghet åt alla parter.

Familjerätt vid skilsmässa

8 dec 2020

Familjerättsliga tvister är ofta förknippade med mycket känslor. En skilsmässa kan innebära svåra prövningar. Att tidigt i processen ta hjälp av en advokat kan därför underlätta mycket.

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om familjens rättsställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Det kan exempelvis vara äktenskapsskillnad, bodelning, testamente, vårdnadstvister etc. Inte sällan är det känsliga frågor som behandlas och just därför är det särskilt viktigt att ha en förstående och erfaren familjerättsjurist till hjälp. Ju tidigare man tar hjälp desto enklare brukar det vara att lösa tvisten och man slipper då oftast att behöva ta tvisten till domstol.

Skriv avtal även om ni är överens

Att skilja sig eller separera är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat eller kanske fortfarande älskar. Mitt i detta känslosvall finns det praktiska saker som ändå måste lösas kring ekonomi, bostad, barn med mera. Man behöver göra en bodelning och i de fall det finns barn behöver man även bestämma var de ska bo och om det är aktuellt med underhåll. Ofta kan man lösa dessa frågor tillsammans bara man sätter sig ner och resonerar i lugn och ro och med respekt för varandra. För att det ska bli rättvist och för att undvika onödiga konflikter är det bra att låta någon utomstående värdera bostaden. Även om man är överens om hur den gemensamma egendomen ska delas upp bör man låta en jurist skriva ett bodelningsavtal. Också om barnen kan det vara bra att skriva ett avtal även om man har gemensam vårdnad.

Advokathjälp vid brott, familjerätt och medling

29 okt 2020

När behöver man en advokat? Det kan såklart vara när ett brott begåtts, oavsett om man är misstänkt eller utsatt, men även vid andra tillfällen. Det kan handla om familjerätt eller medling.

Om man är misstänkt för ett brott behöver man en advokat. Man bör inte delta i till exempel polisförhör utan en advokat. Man ska inte glömma att man alltid har rätt till en offentlig försvarare. Fast en advokat är inte enbart till för en person som har begått, eller misstänks ha begått, ett brott.

Nej, en advokat är även till för den som har blivit utsatt för ett brott, alltså brottsoffret. Då kommer advokaten att agera som målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde står vid brottsoffrets sida under hela processen, från polisanmälan till rättegångens slut. Förutom att vara ett bra och viktigt stöd, kan de hjälpa till med utredningar och skadeståndskrav.

Hjälp vid separation och skilsmässa

Det är oftast tufft vid en separation eller skilsmässa. Även om man är överens och båda vill gå skilda vägar, kan det vara jobbigt och det är mycket som ska redas ut. Om man inte är överens om att sära på sig blir det såklart ännu tuffare. Vad är det då som ska redas ut? Jo, allt från boende, ekonomi till vårdnad av eventuella barn.

När det gäller boende måste man ta ställning till om den gemensamma bostaden ska säljas eller om någon i paret ska bo kvar där. Då ska den ena köpa ut den andra. Har man barn ska man besluta om man ska ha gemensam eller enskild vårdnad. Och hur ska umgänget se ut? Och eventuellt underhållsbidrag, ska någon betala det? Ja, som sagt, det är mycket att tänka på och då är det bra med hjälp av en advokat. När advokater hjälper till i detta ärende brukar det kallas familjerätt.

Få hjälp att hitta en gemensam lösning

En advokat kan även ta på sig uppdrag som medlare. Det kan även här exempelvis handla om skilsmässa och vårdnadsfrågor, men här vill parterna helst lösa konflikten utan domstolens inblandning. Då måste man medla och det är här advokaten kommer in. Hen kan hjälpa till så att man tillslut faktiskt kan komma överens. Och kan man komma överens utan att det blir ett ärende för domstolen så är det såklart det bästa. Ofta är det enklare att hitta en lösning som alla parter blir nöjda med när man har en professionell medlare till hjälp.

Vad händer om man har barn när man separerar?

16 okt 2020

Att gå isär är inte lätt. Framförallt inte om det finns barn inblandade. I de flesta fallen fungerar det att ha gemensam vårdnad. Det är i regel även det bästa alternativet för barnen.

När man väljer att gå isär är det inte bara att ta sina saker och flytta. Framförallt inte om det finns barn med i bilden. Det är oftast en väldigt upprörande situation för ett barn att föräldrarna ska skiljas. Frågorna och tankarna blir många. Som förälder är det viktigt att man har en plan innan man säger något till barnet. Då underlättar man för dem så mycket man kan. Tänk på att det inte var barnets val att föräldrarna skulle separera. Även om man är osams så är det därför bra att försöka hålla sams i närheten av barnet samt att ha god kontakt om det skulle hända något med barnet.

Vad innebär gemensam vårdnad?

När man har gemensam vårdnad om sitt barn innebär det att båda föräldrarna ansvar lika mycket för barnet. Dvs. båda föräldrarna ska tillsammans besulta om viktiga frågor gällande barnet. Båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare och ska se till att barnet har det den behöver. Med gemensam vårdnad har man alltså rätt att ha barnet lika mycket. Men det kan även vara andra tider om t.ex. den ena föräldern jobbar mycket vissa dagar. Det är helt enkelt sådant som föräldrarna måste kunna komma överens om. Dagarna kan också ändras som de vill, så länge båda föräldrarna är med på det. Föräldrarna behöver inte heller ha barnet lika mycket utan kan lägga upp det precis så som det passar föräldrarna och barnet. I de flesta fall försöker man ha gemensam vårdnad om barnet. När man har gemensam vårdnad kan man inte heller flytta hur som helst, det ska inte vara för långt bort för den andra föräldern. Dessutom måste det passa med skolgången.

Om man inte vill ha delad vårdnad

Inte allt för sällan händer det att föräldrar som delar på sig har det bråkigt och inte kan komma överens. Om det inte alls går att lösa mellan parterna kan man få hjälp. Socialen kan exempelvis gå in och försöka lösa konflikten. Skulle inte det gå så kan man även ta upp det i tingsrätten. När barnet fyllt 12 år lyssnar man mer på de önskemål barnen har. Beslutet tas inte utifrån det, men man tar hänsyn till det. Barnet är viktigast.

Problem och lösningar i vardagen

29 sep 2020

Vi vet att relationer inte vårdar sig själva. För att ett förhållande ska förbli sunt behövs empati och inlevelse. Det är lätt att gå vilse och ibland svårt att hitta tillbaka. Vad gör man då?

Vuxna människor är sällan vuxna rakt igenom. Det stämmer om andra och det stämmer om dig själv. Kanske önskar vi inte heller hela tiden vara så rationella och förnuftiga som vi inbillar oss att vuxna borde vara? Att vara vuxen innebär däremot att ha samlat på sig en del erfarenheter. I sammanhanget behöver inte dessa erfarenheter delas in i “bra” eller “dåliga” erfarenheter - de bara bidrar till att nyansera och balansera vår bild av världen.

För de flesta av oss är relationer en viktig del av livet och en bra parrelation ger trygghet och får oss att må bra. Oavsett om det finns barn med i bilden eller om man är två vuxna som bestämt dela vardagen och livet.

Förändring är naturlig och oundviklig

Om någon tänkt och trott att en relation alltid ska se likadan ut som vid starten kommer denna person snart att bli korrigerad av livet. Relationer och förhållanden är dynamiska och har sina faser. Det är naturligt. Däremot ska det aldrig kännas fel eller obehagligt.

Det är inte helt fel att till och med påstå att alla relationer kommer att krisa, förr eller senare. Personerna man en gång var tycks inte längre finnas kvar eller verkar inte längre attraktiva. Kanske yttre faktorer spelar in också. Ekonomiska svårigheter, tunga arbetssituationer och annat kan ge en trötthet som i sin tur genererar oenighet och resulterar i akuta problem i samarbetet.

Så - finns viljan att reda ut problemen och fortsätta kvar?

Att komma framåt och fortsätta

För många av oss finns ändå viljan kvar att fortsätta förhållandet. En anledning kan vara livssituationen med gemensamma barn och gemensam egendom och ett fungerande socialt liv. En annan anledning kan vara att kärleken och gemenskapen ändå finns kvar där, precis under ytan. Man bara behöver ta fram det som är bra och arbeta tillsammans och få förhållandet att fungera igen.

När man låst sig i anklagelser och fastnat i negativa tankesätt kan man ha god nytta av parterapi i Stockholm. Det kan vara svårt att ta till sig en utomståendes nyktra och objektiva syn på ens egna och ens partners brister och fel. Det kan faktiskt också vara jobbigt att inse de bra bitarna. Men - det är värt besväret.

När ni inte kommer överens om vårdnaden

22 sep 2020

En vårdnadstvist blir lätt infekterad och det är inte alltid man kommer fram till de rationella besluten på egen hand. Låt gärna en advokat bistå dig i vårdnadsförhandlingarna i rätten.

Den partnern och det förhållande som från början verkade så kärleksfullt och givande fick till slut en annan historia. Ett avslutat förhållande innebär ofta ett efterspel. Ibland kan det handla om att dela upp CD-samlingen och de fina tallrikarna i köksskåpet. Men i andra fall har man kanske gemensamma barn tillsammans och måste därför komma överens om hur vårdnaden och umgänget ska se ut nu när man inte längre ska bo ihop.

Inte sällan är det svårt för ex-partners att komma överens om en sådan sak efter att relationen har tagit slut. Man vill gärna ha barnen så mycket det bara är möjligt. Det kan då vara läge för en advokat att träda in och spetsa argumenten åt dig innan de läggs fram för domstolen att ta beslut om vårdnadsfrågan.

Barnets bästa gäller alltid

När två ex-partners inte kan enas om den gemensamma vårdnaden för sina barn vid en separation kan det i slutändan vara domstolen som kommer överens åt dem. Någonting som alltid ska gälla i denna typ av förhandlingar är barnets bästa. Barnen har också rätt till att träffa och på något sätt leva med båda sina föräldrar.

Det allra vanligaste är att man kommer till en lösning med gemensam vårdnad. Då är båda föräldrarna fortsatt vårdnadshavare. Även om man kommer fram till gemensam vårdnad kan boendesituationen se lite olika ut. Kanske bor man varannan vecka hos vardera förälder, eller så hittar man en annan lösning.

Om gemensam vårdnad inte är möjligt

Om en förälder skulle få ensam vårdnad så innebär det inte att den andra föräldern med det beslutet förbjuds från att träffa barnet. Ensam vårdnad är relativt ovanligt, men kan bli nödvändigt om någon av föräldrarna anses helt olämplig att vara vårdnadshavare. Anledningar till det kan exempelvis vara om det finns fysiskt och psykiskt våld eller missbruk med i bilden.

För en förälder som inte får vårdnaden om ett barn kan man ändå få umgängestid med barnet i fråga. Det innebär att det arrangeras en särskild tid och plats, inte sällan i en offentlig miljö, där barnet får möjlighet att träffa sin förälder. Detta umgänge sker ofta på särskilda villkor och är allt som oftast övervakat av en myndighetsperson.

Läs mer om vårdnadsfrågor här.

Det bästa för barnen vid en vårdnadstvist

19 sep 2020

Alla föräldrar vill sina barns bästa, men ibland ställer känslorna till det vid en skilsmässa. Det kan vara svårt att lösa konflikter och därför krävs det en advokat som kan tänka klart.

Barn har i normala fall rätt till att träffa båda föräldrarna. Det bästa är om man kan lösa alla frågor smidigt och i samarbete. När det är helt omöjligt att komma överens kan en advokat hjälpa till vid en vårdnadstvist i Stockholm.

Barnens rätt till sina föräldrar

Enda undantaget för att inte träffa sina föräldrar är om det handlar om missbruk eller kriminalitet. Ett barn ska skyddas från ren misär, men för övrigt har barnet rätt att lära känna båda sina föräldrar och få träffa dem, även om det är i begränsad omfattning. Det handlar också om att få möjlighet att träffa far- och morföräldrar och andra släktingar, så att barnet har ett bra och stödjande kontaktnät. Ofta handlar en vårdnadstvist om att båda föräldrarna vill ha barnet hos sig, men det kan också vara tvärtom. En förälder som gång på gång ställer in träffar och visar ointresse för sitt barn är inte heller det en önskvärd situation. Advokaten kan medla och jämka och man kan enas om ett schema som passar båda parter, så att föräldrarna i möjligaste mån delar på ansvaret. En advokat som har kunskap om gällande lagar och regler är en trygg person som kan ge goda råd åt föräldrarna.

Det bästa för barnen

Ofta handlar konflikten om att man är oense om vad som är barnets bästa. Har man underliggande konflikter kan det bli en maktkamp efter en skilsmässa, och barnen mår inte bra av att föräldrarna bråkar. Det kan vara diskussioner om var barnet ska bo eller vilken skola man ska välja. Det kan vara konflikter om pengar, kläder, regler och mycket annat. Ofta blossar gamla oförrätter upp som bråk även när det gäller småsaker, och det kan vara svårt för de vuxna att hantera sina känslor efter skilsmässan på ett balanserat och moget sätt. Kan man lösa situationen fredligt är det allra bäst, men om man går via en advokat kan man få struktur och professionell hjälp, och även hjälp vid en rättegång. Advokaten är expert på familjerätt, alltså de rättigheter och skyldigheter familjemedlemmar har, och är mycket rutinerad när det gäller att ge stödjande samtal vid en vårdnadstvist i Stockholm. Det bästa för barnen är att konflikter blir lösta.

Ensam vårdnad sällan första alternativet

27 aug 2020

Lever man i en relation som präglas av exempelvis våld eller missbruk kan man behöva hjälp att ta sig ur den. Har man dessutom barn ihop kan man behöva juridiskt stöd för att få ensam vårdnad.

Det som från början verkade så fantastiskt, kärleksfullt och lovande för framtiden blev någonting helt annat. Din partner visade sig vara någon som du inte trodde var möjligt. Kanske är det våld, missbruk eller någonting annat med i bilden som drabbar dig och era gemensamma barn på ett sätt som inte är okej. En person som utgör en fara för sina barn ska naturligtvis inte ha ett övergripande ansvar som vårdnadshavare för sina barn. Men även om du skulle ha lyckan att ta dig ur relationen innebär det inte alltid att det bara är att ta barnen och flytta från din partner. Att få ensam vårdnad av sina barn är en ofta lång och komplicerad juridisk process.

När förhandlingar om vårdnaden inleds

Kommer ni inte överens om vårdnadsarrangemanget blir det tingsrättens beslut att ta åt er. Man kan inte “överge” vårdnaden över sina barn. För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs att den andra parten är direkt olämplig som vårdnadshavare.

Både fysiskt och psykiskt våld räknas in som argument för att vara en “olämplig” vårdnadshavare. Vad som också kan tala mot en förälder är dess förmåga till att samarbeta. En förälder som vägrar samarbeta med ex-partnern och sätta barnets bästa i det främsta rummet kommer att minska sina chanser för att få mer vårdnad och umgänge med sitt barn.

Ensam vårdnad inte lika med inget umgänge

Vad som kan vara bra att komma ihåg är att även om du tilldelas ensam vårdnad om dina barn av tingsrätten, så innebär det inte per automatik att din ex-partner aldrig mer kommer att få träffa barnen. Det är vanligt att man i sådana situationer hittar en uppgörelse där barnen får villkorad umgängestid med föräldern. Inte sällan är sådant umgänge bevakat av en representant från Socialtjänsten. Det kan vara bra att veta att det ska mycket till för att få ensam vårdnad om ett barn. Så långt det är möjligt vill man från familjerättens sida nämligen skapa förutsättningar för barnen att ha rätt till båda sina föräldrar. Men det är som sagt inte alltid lämpligt. Du kan dock behöva juridisk assistans för att argumentera för en sådan sak. Därför finns det advokater specialiserade just på familjerättsförhandlingar. Läs mer om ensam vårdnad på denna sida: https://www.ensamvårdnad.org

Familjerätten beslutar om vårdnad och umgänge

20 jul 2020

Allt går tyvärr inte att lösas inom familjen. Ibland behöver staten ta beslut av juridisk betydelse åt en familj som bestämmer hur exempelvis den gemensamma vårdnaden av barnen ska se ut.

Många har säkert en idé om att det som rör familjen också ska lösas inom familjen. Att det inte finns någon anledning för staten att gå in och ta beslut i en familj som enbart rör familjen. Det skulle nog de flesta också hålla med om är en sund åsikt när det handlar om sådant som vems tur det är att diska, vad ni ska äta till middag, vilken aktivitet ungarna ska ha på fritiden eller vilken tid det är läggdags. Det finns inget som motiverar att en domstol av något slag skulle gå in och fatta beslut kring sådana regler som finns i alla familjer. När det däremot handlar om vårdnadstvister, det vill säga hur vårdnaden av barnen ska se ut vid exempelvis separationer, är det lite annorlunda. Det kan ibland vara svårt för ex-partners att samarbeta vid en påfrestande separation, och då kan man bli hjälpt av juridiska ombud.

Familjerätt avgör vårdnad och umgänge

Det vi kallar familjerätt är en del av Sveriges lag som avgör de juridiskt relevanta bedömningsgrunderna för hur vårdnad och umgänge kan se ut i en familj. Att barnen till exempel förutsättningslöst umgås med båda föräldrarna hur som helst och när som helst är naturligt när vårdnadshavarna bor tillsammans.

Men det kan bli knepigare i en vårdnadstvist och där någon av föräldrarna dessutom får begränsad vårdnad eller ingen vårdnad alls om barnen. Då kan tingsrätten göra en bedömning om att barnets umgänge med föräldern i fråga ska ske på särskilda villkor.

Ingen vårdnad betyder inte inget umgänge

Man ska inte göra missuppfattningen att om en förälder blir utan vårdnad så innebär det också att man inte längre får lov att träffa sina barn. Så är det inte. I de fall där rätten bedömer att det inte är lämpligt att en förälder ska ha vårdnaden om sitt barn, vilket kan vara fallet vid exempelvis missbruk eller våld, kan man istället ta beslut om reglerat umgänge.

Det kan exempelvis innebära att barnet får träffa sin förälder tillsammans med någon som representerar familjerätten. Beroende på bakgrunden kan umgänget ske exempelvis ett par timmar i veckan på offentlig plats. Men allt detta och mer reds ut av juridiska ombud specialiserade på just familjerätt. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Rätten till arv

10 jul 2020

Arvsrätt är ett område inom juridiken som behandlar bland annat arv, arvskiften och upprättande av testamenten. Anlita alltid en advokat eller jurist vid frågor om rätten till arv.

Rätten till arv är ett juridiskt område som behandlar frågor kring hur ett arv delas upp efter en bortgång. Att arvsrätten ofta skapar konflikter i en familj är allmänt känt. Det råder många missförstånd kring vilken familjemedlem som har rätt till kvarlåtenskapen efter en bortgång.

En del av missförstånden beror på vad som visas i filmer och hur man förstår händelserna i dem. Enligt svensk lag är det bröstarvingarna som ligger i första arvsklass, dvs har först rätt till allt som den avlidne lämnat efter sig. Den andra arvsklassen består av den avlidnes syskon och den tredje av dess mor-, och farföräldrar samt deras barn. Svensk arvsrätt innehåller lagar som daterar från medeltiden. Vissa av dem gäller än idag.

Viktigt om svensk arvsrätt

Det är långt ifrån alla som vet hur svenska arvsrätten fungerar. Lösningen är att konsultera en jurist eller advokat som kan förklara lagarna på ett enkelt sätt. Det går även bra att anlita en om behovet till det finns. Idag finns det gott om duktiga och erfarna advokater specialiserade inom just arvsrätt.

Ett ganska typiskt exempel som många tar fel på är sambor utan några gemensamma barn. Om inget testamente finns har inte en sådan sambo någon rätt att ärva, trots att de levt i ett fast förhållande en längre period. Just därför är det väldigt viktigt att nedteckna hur bohaget ska fördelas om en av parterna avlider. Om detta förbises riskerar den överlevande sambon att behöva lämna det gemensamma hemmet eller köpa ut arvingarna, något som kan vara dyrt. Även om ett testamente finns har sambon rätt endast till hälften av den avlidnes andel.

Konflikter vid arv

Arv kan ofta leda till konflikter familjemedlemmar emellan. Det är ingen nyhet att sådana typer av slitningar förekommer oftare i mer förmögna familjer. Oftast har konflikterna inte mycket att göra med att man är ovän med någon i familjen utan mer om känslor eller känslomässiga band till ägodelar som den avlidne lämnat efter sig. Lösningen i det här fallet är att följa lagarna som tydligt förklarar vem som har rätt till vad. Som det sades tidigare kan en advokat hjälpa till vid sådana situationer. Ingen vill egentligen hamna i onödiga bråk eller slitningar, speciellt när alla i familjen befinner sig i sorg.

Advokat specialiserad på familjerätt i Stockholm

8 jul 2020

Ska ni gifta er och vill skriva ett äktenskapsförord eller kanske ha hjälp med en bouppteckning? Det finns många tillfällen i livet då det är bra att ta hjälp av en familjerättsjurist.

Familjerätt är ett stort ämne som innefattar många olika juridiska frågor som är relaterade till familj. Som boende i Stockholm men även i andra städer kommer man nästan alltid någon gång i livet i kontakt med ämnet. Det kan gälla ett arv, upprättande av samboavtal, en skilsmässa, eller vårdnadstvist. Men det kan även vara vid ett giftermål om man vill skriva ett äktenskapsförord. Vid adoption av barn behöver man också hjälp av en familjerättsjurist. Det är inte alltid man behöver skriva och upprätta kontrakt. Många gånger kan det räcka med endast rådgivning. Speciellt i vårdnadstvister är det bra som man kan lösa eventuella konflikter utanför domstolen.

Förbered första mötet med juristen noggrant

Innan man träffar en familjerättsjurist i Stockholm för första gången bör man noggrant förbereda sig inför mötet. Det gäller att ta tillvara tiden på bästa sätt och därför vara strukturerad så att juristen snabbt kan sätta sig in i och förstå det som man behöver hjälp med. De flesta familjerättsjurister i Stockholm erbjuder ett första besök gratis men det är ändå viktigt att komma väl förberedd. Skriv också ner eventuella frågor och funderingar för att maximera och få ut så mycket som möjligt av mötet. Glöm ej heller att ta med all nödvändig dokumentation och se till att ha ordning på den.

Att var förstående är särskilt viktigt i familjeärenden

När man väljer familjerättsjurist är det bra att anlita någon med god erfarenhet. I en storstad som Stockholm finns det många bra jurister att välja mellan och det kan ibland vara svårt att veta vem man ska kontakta. Att gå på referenser från vänner i liknande situationer och behov är nästan alltid det bästa. Skulle det mot all förmodan ändå kännas fel efter ett första möte bör man byta jurist. Familjeärenden är viktiga och det kan även vara känsliga saker som vårdnadstvist och skilsmässa där man inte kommer överens. Det är därför av största vikt att man känner ett stort förtroende för den jurist man väljer att anlita. Skulle det uppstå problem på vägen när ärendet redan är påbörjat ska man inte heller vara rädd för att byta advokat. I en storstad som Stockholm går det att hitta en pålitlig och kunnig jurist som man trivs med.

I en skilsmässa kommer ofta barnen i kläm

26 jun 2020

Vill du skiljas men är rädd för vad som ska hända med ditt barn? Har du vårdnaden och vill hindra den andra föräldern att träffa barnet? Har rätten beslutat om umgängesförbud? Läs och lär.

Det oundvikliga står för dörren och du och din före detta partner ska gå åt varsitt håll. Det är ett stort beslut och nu kommer alla frågorna om hur allt ska ordnas upp. Vem har rätt till vad när det gäller bohag och lösa ägodelar? Hur ska det kunna delas utan att någon blir förnärmad, sur, arg, besviken och så vidare. Saken är den att det sällan går att ordna så att alla parter blir nöjda. Men det är ju bara ägodelar om än aldrig så kära. I vissa fall har man skapat annat som inte går att dela upp. Det kan finnas barn med i bilden och det är inte helt ovanligt att det är dessa som hamnar i kläm. Har man flera kan problemen bli mer än lovligt många. Vem ska de bo hos? Vem kommer att få vårdnaden? Hur ska ekonomin och försörjningen se ut? Kommer det bli en umgängestvist?

Boende och umgänge

I de fall där ni som föräldrar inte kan komma överens kan det bli rättens sak att avgöra var barnet ska bo. Det enda som rätten då har för sina ögon är det den anser kommer bli det absolut bästa för barnet. Det spelar ingen roll om man har gemensam vårdnad eller inte i dessa fall. Men har man redan ensam vårdnad uppstår kanske mer sällan denna problematik. Vad som är viktigt att komma ihåg är följande: ett barn äger alltid rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det spelar ingen roll om det bara är den ena som har vårdnaden. Har du och din tidigare partner svårt att komma överens om hur umgänget med barnet eller barnen ska se ut kan det bli ett fall för domstolen. Det kan också leda till en vårdnadstvist som är både segdragen och skadlig för alla inblandade.

Vårdnadstvister

En vårdnadstvist tar ofta lång tid och kan vara högst påfrestande. Innan beslut fattas gås utredningar igenom med det sociala och familjerätten. Det positiva är att tvisten kan avbrytas och upphöra i samma ögonblick du och din före detta partner beslutar er för att samarbeta med socialen och familjerätten. Ni behöver då bara sluta ett avtal där ni alla är överens. Då slipper ni domen efter huvudförhandlingarna.

← Äldre inlägg

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.