Allt om familjejuridik

RSS

Eskilstunas bästa experter på familjerätt

26 Dec 2023

Rådfråga experter på familjerätt i Eskilstuna när behovet uppstår. Det finns ofta många frågor och funderingar som man behöver få svar på i en vårdnadstvist.

Ibland behöver man få tips, råd och tankar av utomstående personer med kunskaper inom området. Så är det ofta när det handlar om vårdnadstvister. Även om man googlar sönder internet så är varje fall unikt. En vårdnadstvist utgår från de två vårdnadshavarna som är inblandade i tvisten. Det är ingen av dem som har mer rätt till barnen än den andra inledningsvis.

Hur utfallet ser ut beror på en massa olika omständigheter. Ju äldre barnen är desto mer får de saker att säga till om. Vid en vårdnadstvist försöker man i första hand se till barnens bästa. Man försöker få föräldrar att samarbeta genom samarbetssamtal. Ibland lyckas det och föräldrarna inser att de inte kan sätta sig själva på höga hästar. De måste samarbeta för att deras ögonstenar ska må bra och ha det bra.

Anlita en expert på familjerätt

Andra gånger är vårdnadstvister infekterade och så fula att det är svårt att få ett bra avslut på den juridiska processen. Det är inte alltid bara barnen som är slagträn i tvisten. Andra saker som kan dras in är bland annat gemensamma husdjur. För att få hjälp som vårdnadshavare kan man kontakta experter på familjerätt i Eskilstuna. Då får man prata med juridiskt kunniga personer som har erfarenhet av många vårdnadstvister.

En tvist kan handla om allt som berör familjen. Äktenskap, underhållsstöd, adoptioner och vårdnaden är vanliga saker som diskuteras. I en tvist finns inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Många tror att man har rätt till sina barn, men faktum är att det är barnen som har rätt till sina föräldrar. Som förälder till barn har man däremot skyldighet att se till att de mår bra.

Framgångsrika strategier för att lösa en komplex arvstvist!

13 Dec 2023

En komplex arvstvist kan vara en mycket utmanande och känsloladdad situation. För att hjälpa dig navigera genom detta besvärliga läge, delar vi här några framgångsrika strategier som kan vara till stor hjälp.

Det första steget när du står inför en arvstvist är att förstå de juridiska ramarna. Detta inkluderar att ha god kännedom om arvlagen och eventuella testamenten som är relevanta för ditt fall. För att göra detta kan det vara klokt att konsultera en erfaren jurist som erbjuder hjälp med en arvstvist och som kan tolka och förklara de juridiska aspekterna.

Innan du tar din tvist till domstol är det värt att överväga alternativa lösningar. Medling och förhandlingar är två sådana alternativ. Dessa kan vara snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att lösa konflikten. Genom att samarbeta och vara öppen för förhandlingar kan du undvika den långa och ibland smärtsamma processen i domstol.

Kommunikation är nyckeln

En vanlig orsak till att arvstvister förvärras är bristande kommunikation. Att försöka upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation med andra inblandade parter kan hjälpa till att undvika onödig konflikt. Ibland kan det vara värt att överväga att ha en neutral part, som en medlare, närvarande för att underlätta samtal.

För att stärka din position är det viktigt att samla in all nödvändig dokumentation och bevis. Det kan inkludera testamente, ägarbevis, ekonomiska transaktioner och kommunikation som är relevanta för fallet. Att ha en detaljerad och noggrann dokumentation kan vara avgörande om saken går till domstol.

Om alla andra försök att lösa tvisten misslyckas kan det vara nödvändigt att ta ärendet till domstol. Att ha en erfaren och kunnig advokat vid din sida är avgörande i detta skede. De kan representera dina intressen, ge juridisk vägledning och föra din sak i rätten.

Advokat i Stockholm specialiserad på arbetsrätt

22 Jun 2023

Har du utsatts för kränkande behandling på din arbetsplats? Ta då hjälp av en advokat i Stockholm som är specialiserad på arbetsrätt. Här är några kloka råd.

Det händer tyvärr att man blir utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Facket är de som först och främst ska hjälpa till, men det är inte alltid det räcker. För att få upprättelse och en ordentlig ersättning kan man behöva ta hjälp av en arbetsrättsadvokat.

Ibland kan facket ge tips om advokater som är specialiserade på arbetsrätt. Man kan även vända sig till Advokatsamfundet eller använda den sökfunktion som finns på deras webbplats. Där kan man hitta advokater efter specialområde och ort, men man kan även se hur pass erfarna olika advokater är. Det är väl känt att antal timmar i rätten har stor betydelse för hur skicklig en advokat är.

Så får du råd att anlita en advokat specialiserad på arbetsrätt

Ska du träffa en advokat inom arbetsrätt i Stockholm kan det vara bra att förbereda mötet. Då kommer ni att hinna med mycket, och du tar tillvara på advokatens tid på bästa sätt. Skriv en sammanfattning över vad som har hänt i kronologisk ordning. Sortera även viktiga papper och sätt in dessa i en pärm eller lägg dem i en dokumentmapp.

En advokat tar betalt per timme, och som privatperson upplevs arvodet ofta som väldigt högt. Har man en hemförsäkring kan man använda det rättsskydd som ofta finns i den. Då är det i stället försäkringsbolaget som betalar advokaten. Ibland kan man även få rättslig hjälp via sitt fackförbund.

Snabb-spåret till arbetstillstånd

19 Jun 2023

Vill du sätta igång att jobba så snart som möjligt men saknar arbetstillstånd kan du anlita juridisk hjälp och få tillgång till det som kallas snabb-spåret.

Har du fått jobb i Sverige men kommer från ett land utanför EU krävs det att du ansöker om, och får, arbetstillstånd. Tillståndet är förenat med vissa krav som bland annat handlar om hur arbetet annonserats och att anställningsvillkor, försäkringar och lön följer svenska kollektivavtal eller vad som är praxis.

I Sverige är det Migrationsverket som hanterar ansökningar om arbetstillstånd. Eftersom handläggningstiden kan bli mellan 4-12 månader hos myndigheten har man utfärdat certifikat till juridiska ombud så att de kan hjälpa till. När du anlitar ett juridiskt ombud kan handläggningstiden förkortas till omkring 1 månad. Det är genom att anlita ett sådant ombud som du får tillgång till snabb-spåret.

Du får hjälp att ansöka om arbetstillstånd

Det är inte svårt att ansöka om arbetstillstånd men det är många papper som ska fyllas i och bifogas. En av anledningarna till att det går fortare när du anlitar ett juridiskt ombud är att du slipper den fördröjning som det innebär om din ansökan behöver kompletteras.

Alla ansökningar om arbetstillstånd beviljas inte. Då är det bra att få reda på förutsättningarna för om ansökan förmodas bli beviljad, på ett så tidigt stadium som möjligt. När du anlitar ett certifierat juridiskt ombud kan denne se förutsättningarna på ett tidigt stadium. Ser det ut som att ansökan kommer att beviljas får du hjälp med att fylla i alla blanketter och bifoga de dokument som krävs.

Advokat i Stockholm - Din viktigaste samarbetspartner för framgångsrika affärsavtal

5 Jun 2023

Inom företagsvärlden är det vanligt att man upprättar och undertecknar olika avtal. För att säkerställa att allt följer de gällande reglerna och bestämmelserna kan det vara till stor hjälp att ha en erfaren advokat från Stockholm vid sin sida.

Företaget hade upplevt en enorm framgång och hade på bara ett år gått från att vara en enskild firma till att bli ett aktiebolag. Kundströmmen var konstant och företaget började ta nya former. De hade särskilt intresse av att inleda ett samarbete med ett företag som specialiserade sig på försäljning av terapeututrustning, såsom bänkar och andra nödvändiga inventarier.

Genom detta samarbete skulle de enkelt kunna uppdatera sina skolsalar och erbjuda sina elever möjligheten att köpa utrustning direkt från dem. För att säkerställa att allting fungerade smidigt och att de inte skulle hamna i några juridiska problem beslutade de sig för att anlita en skicklig advokat med erfarenhet inom avtalsrätt.

En advokat med specialkunskaper

Företagets grundare, Christian, kontaktade en välrenommerad advokatbyrå i Stockholm som hade fått gott rykte. De tilldelades en advokat som visade sig vara perfekt för deras specifika behov. Det visade sig att denna advokat tidigare hade arbetat med liknande avtal inom hälsobranschen. När samarbetspartnern lämnade över avtalet till företaget skickade de omedelbart vidare dokumenten till sin advokat.

Efter att ha noggrant granskat avtalet satte sig parterna ner tillsammans för att diskutera några punkter som advokaten ansåg bör omformuleras. Företaget höll med och kontaktade samarbetspartnern som inte hade några invändningar mot ändringarna. Genom att ha anlitat en advokat kunde företaget undvika att hamna i en komplicerad och knepig situation i framtiden.

Hjälp av fastighetsjurist i Stockholm

25 Jan 2023

Drömhuset i Stockholm hade snabbt visat sig vara en mardröm med stora fel och brister. Med med hjälp av en fastighetsjurist löste sig allt ändå ganska snabbt.

Det var inte första gången som familjen hade köpt ett hus i Stockholm, och det kändes tryggt att veta vad man skulle göra och hur man skulle tänka. Alla undersökningar hade gjorts och de hade tagit in en besiktningsman som de hade använt förut. Och allt verkade bra, förutom lite småsaker som gick att räkna med på så pass gamla hus.

Men efter bara några månader började allting braka. De hittade våta fläckar på parketten och i taket, och började känna en tråkig lukt. När hantverkare anlitats visade det sig att det fanns en skada på taket som troligen funnits där under en längre tid, men som först nu hade blivit så allvarlig att den visade sig. Snabbt fick de därför fram ett nummer till en fastighetsjurist.

Fastighetsjurist som stöd i Stockholm

Tyvärr var det inte så enkelt att reda ut vem som hade gjort vad och när. Säljaren menade att skadan borde ha uppstått efter försäljningen, eller att man borde sett det vid besiktningen. Och besiktningsmannen menade att ingen skada hade synts. Hantverkaren som inkallats menade att detta var ett dåligt gjort arbete och att ansvarig byggare borde ta sitt ansvar.

Det landade därför i en fastighetstvist, där man fick ta hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm för att reda ut vem som var skyldig till vad och vem som skulle ersätta skadan.

Arbetstillstånd för dig som vill jobba i Sverige

4 Sep 2022

Om du inte är medborgare i EU och vill jobba i Sverige måste du ansöka om ett arbetstillstånd. Med vägledning från en advokatbyrå kan processen snabbas på.

Arbetstillstånd är aktuellt för dig som inte är medborgare i EU men vill börja jobba i Sverige eller något annat EU-land. För att kunna ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige måste du redan ha ett arbetserbjudande. Sedan måste uppgifter om anställning skickas och bekräftas av berörd fackförening.

Därefter måste ansökan beviljas av Migrationsverket. Det kan ta lång tid att få ett arbetstillstånd och gäller därefter max 2 år i taget. Däremot med hjälp och vägledning av en advokatbyrå kan processen snabbas upp avsevärt. Istället för att vänta ett år på beviljande kan du få svar på bara några veckor.

Arbetstillstånd och allt som hör till

Att flytta till ett nytt land och börja arbeta där är ett stort steg. Utöver ett nytt arbete med nya rutiner och uppgifter tillkommer även en ny kultur och nya sociala sammanhang och traditioner. Det kan kännas överväldigande men också superspännande och utvecklande. I ett nytt land har man verkligen möjligheten att utveckla sig själv och upptäcka mer om sin omvärld.

Utöver processen att få sitt arbetstillstånd finns det många andra saker man måste tänka på. Boende, försäkringar och beskattning är bara några få saker nämnda. Genom att vända sig till en advokatbyrå eller myndighet kan du få vägledning och stöd längs vägen. Vägen till ett uppordnat liv i ett nytt land kan kännas lång och krånglig men utsikten när man är fram är vacker.

Hur du som gay man går vidare efter våldtäkt

29 Aug 2022

En våldtäkt kan hända vem som helst. Det är inte bara något som kvinnor och barn utsätts för, utan även vuxna män, och oftast då de söker kontakt med andra män.

Det händer alltför ofta att män som har blivit utsatta för våldtäkt eller andra övergrepp väljer att inte anmäla, eller ens acceptera att det överhuvudtaget har hänt. Men det kanske inte är så förvånande då män i årtionden har blivit lärda att förtrycka sina känslor och låtsas som att frasen “manna upp” är en sorts skyddsmantra.

Men om du läser det här är du i alla fall på rätt väg framåt. Och om du som bi-, pan- eller homosexuell man ska kunna fortsätta leva ett liv fritt från falska skuldkänslor bör du anmäla. Och framför allt prata om övergreppet med någon som är villig att lyssna.

Att prata om våldtäkt är bland det svåraste som finns

Det är svårt. Det är fruktansvärt svårt att prata om våldtäkt, men det måste göras. Du måste reda ut känslorna tills det är lika klart som en molnfri himmel att du inte gjorde något fel. Skulden ligger på mannen som rörde dig när du inte ville bli rörd och inte slutade när du visade alla tecken på motvilja.

Det spelar ingen roll om det är en främling, dejt, bekant eller en partner, och inte heller ska du känna en skuld över att anmäla dem. De valde att göra det de gjorde, och om de har gjort det en gång kan de göra det igen.

Detta ska du göra om du hittar dolda fel i ditt nya hus

21 Aug 2022

Att hitta dolda fel i sitt nyköpta hus är inte något man precis drömmer om, men om det skulle hända är det bättre att vara förberedd med möjliga alternativ.

Oavsett om du är en ny husägare eller i jakt på en sommarstuga går det inte att förneka den fantastiska känslan du får när du äntligen skriver på kontraktet. Nu kan du ta fram skissblocket och fortsätta planera varje rum, fri från den eventuella sorgen om köpet inte skulle gå igenom.

Och precis när du äntligen har tömt alla flyttlådor och fyllt alla hyllor, precis när du äntligen har tvättat den sista penseln och väggarna lyser av färg, precis när du äntligen lägger dig ned i den nybäddade sängen och lyssnar på regndropparna ser du den växande fuktfläcken i taket.

Om du misstänker dolda fel i ditt hus ska du kontakta en bostadsjurist

Du ringer besiktningsmannen samtidigt som du försöker lugna den växande paniken i rösten för att se om läckan i taket noterades i besiktningsrapporten innan kontraktet skrevs under, bara för att få reda på att du har köpt ett hus med ett dolt fel.

Efter detta har du två alternativ. Antingen hanterar du skadan själv och betalar de tusentals kronor det tar att fixa, eller så kontaktar du en bostadsjurist och reklamerar skadan till säljaren och låter de som avsiktligt dolde felet stå för kostnaden. Och om skadan anses för stor kan du i vissa fall även häva kontraktet helt och hållet.

I Göteborg finns hjälp när man utsatts för våldtäkt

10 Aug 2022

Våldtäkt händer alldeles för ofta i Göteborg. Har man blivit utsatt för sexuella trakasserier eller våldtäkt finns det organisationer som hjälper till.

Tyvärr sker det många våldtäkter i Sverige, och många våldtäkter vi aldrig får höra om. Den vanligaste våldtäkten är den som sker i hemmet, mellan två personer som känner varandra. Det är inte ovanligt att våldtäkten sker inom äktenskapet, och nästan alltid med kvinnan som brottsoffer.

Det spelar ingen roll om man är gift eller ej. I Sverige styr samtyckeslagen vad som ska betraktas som sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkt. Lagen är inte tvetydig. Den som har sex med en annan person som inte har visat sitt samtycke gör sig skyldig till sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Samtycke betyder att båda parter aktivt måste visa att de vill ha sex, med ord eller med kroppsspråk.

Våldtäkt är aldrig offrets fel

Den nya samtyckeslagen har lett till fler fällande våldtäktsdomar. Det är mycket positivt för brottsoffren och visar att det idag lönar sig att anmäla ett övergrepp eller en våldtäkt. Det finns också organisationer som hjälper en igenom rättegångsprocessen. Den hjälpen är viktig för att orka med att åtala förövaren samtidigt som man ska bearbeta hemska minnen.

Har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg, ta hjälp! Det finns hjälp på andra språk än svenska och med personer som har förståelse för att det kan vara en ännu jobbigare process inom vissa kulturer. En organisation som helt står på brottsoffrets sida kommer aldrig tvinga någon till beslut. Organisationen är där som stöd i alla processer som ett brottsoffer kan genomgå. Ta juridisk hjälp här: våldtäktgöteborg.se

Narkotikabrott – det vanligaste brottet i Sverige

15 Dec 2021

Det är inte ovanligt att bli misstänkt för narkotikabrott men det är väldigt obehagligt även om det bara är små mängder. Man behöver hjälp av en advokat för att försvara sig på ett bra sätt.

Att det är vanligt med narkotikabrott gör det inte mindre obehagligt. Man tänker på vad det kommer att bli för konsekvenser och hur det kommer att påverka ens liv. Att överhuvudtaget bli misstänkt för narkotikabrott och hamna hos polisen kan vara en helt ny upplevelse och man vet kanske inte alls hur man ska hantera det.

Det är ju så att man aldrig tror att man kommer att bli ertappad med narkotika, särskilt om man inte hanterar stora mängder och man kanske inte alls känner sig kriminell. Det är många som använder narkotika, så det har blivit accepterat.

Det är viktigt att få hjälp att försvara sig om man blivit misstänkt för narkotikabrott

Är man misstänkt för narkotikabrott så behöver man hjälp av någon som har den där erfarenheten som man själv saknar. Då finns det advokater som arbetar med liknande fall varje dag. De kan vara med under alla förhör och de kan förbereda ett bra försvar.

Om man blir kallad till förhör hos polisen så har man rätt till en advokat och man blir tilldelad en. I en del fall har man rätt att byta den advokaten mot en man själv väljer. När man är misstänkt för narkotikabrott är det bäst att byta och välja en egen advokat som är van vid att hantera just sådana anklagelser.

Vad gör en LVU-advokat?

11 Dec 2021

En advokat som är specialiserad inom LVU arbetar som offentlig försvarare antingen för barnet ifråga eller för en förälder. Behöver man hjälp kan man få en LVU-advokat utsedd åt sig.

Om ett barn på något vis far illa, antingen blir behandlat illa fysiskt eller psykiskt i sin hemmiljö eller på något annat sätt kan ta skada, kan barnet bli omhändertaget under LVU. LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om ett barn har halkat in på en kriminell bana eller har fått problem med missbruk av något slag, kan man besluta om att det barnet ska omhändertas. Då är det en LVU-advokat som hjälper till på vägen och bistår antingen barnet ifråga eller föräldern. Oftast sker ett sådant omhändertagande antingen mot barnets vilja eller mot förälderns, och ibland mot bådas vilja.

LVU-advokat för barnets bästa

Ett omhändertagande sker endast om det är nödvändigt som sista utväg. Det sker om det inte finns några andra åtgärder som kan lösa eller underlätta situationen i fråga. LVU är alltså en tvångslag som reglerar hur barn som far illa på grund av antingen bristande förhållanden i hemmet eller på grund av sitt egna skadliga beteende ska tas om hand. Det är alltså för barnets bästa och ingenting annat. En LVU-advokat hjälper till under vägen och finns hands för barnets bästa. Ibland grundas omhändertagandet på felaktiga beslut. Då kan LVU-advokaten hjälpa till att gå igenom målet för att sedan överklaga om något i bedömningen skulle visa sig vara felaktigt.

Få hjälp vid vårdnadstvist i Varberg

10 Dec 2020

Det är vanligt med vårdnadstvister, men man får utgå från att barn behöver får träffa båda sina föräldrar. Kan dessa inte lösa konflikten kan man konsultera en advokat som hjälper till.

Bara i de fall då den ena föräldern är våldsam eller missbrukare är det bättre att den andra föräldern får ensam vårdnad. För det allra mesta delar man på vårdnaden, även om barnet bor hos en förälder. Traditionellt brukar barnen bo hos mamman, men det är viktigt att de ändå träffar sin pappa regelbundet, så att inte skilsmässa leder till ett totalstopp i kontakten med någon förälder.

När man inte kommer överens om något

Många konflikter klaras upp relativt enkelt, men om känslor som svartsjuka eller bitterhet gör att föräldrarna i praktiken är ovänner, är det bra om ett proffs finns med och kan vägleda om hur man beter sig konstruktivt. För barnens skull är det viktigt att få lov att tycka om båda sina föräldrar och att få träffa dem. Det är svårt när föräldrarna grälar eller misskrediterar varandra inför barnen.

En vårdnadstvist i Varberg är lika uppslitande som en i Göteborg eller någon annanstans. För dem det drabbar kan det vara förknippat med känslor av personlig katastrof. Anlitar man en duktig jurist kan man få hjälp att se saker klarare så att konflikterna klingar av. En advokat som är specialist på vårdnadstvister har stor erfarenhet och kan på ett sakligt sätt berätta om vilka lagar och regler som finns, och på sikt ger det trygghet åt alla parter.

Familjerätt vid skilsmässa

8 Dec 2020

Familjerättsliga tvister är ofta förknippade med mycket känslor. En skilsmässa kan innebära svåra prövningar. Att tidigt i processen ta hjälp av en advokat kan därför underlätta mycket.

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om familjens rättsställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Det kan exempelvis vara äktenskapsskillnad, bodelning, testamente, vårdnadstvister etc. Inte sällan är det känsliga frågor som behandlas och just därför är det särskilt viktigt att ha en förstående och erfaren familjerättsjurist till hjälp. Ju tidigare man tar hjälp desto enklare brukar det vara att lösa tvisten och man slipper då oftast att behöva ta tvisten till domstol.

Skriv avtal även om ni är överens

Att skilja sig eller separera är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat eller kanske fortfarande älskar. Mitt i detta känslosvall finns det praktiska saker som ändå måste lösas kring ekonomi, bostad, barn med mera. Man behöver göra en bodelning och i de fall det finns barn behöver man även bestämma var de ska bo och om det är aktuellt med underhåll. Ofta kan man lösa dessa frågor tillsammans bara man sätter sig ner och resonerar i lugn och ro och med respekt för varandra. För att det ska bli rättvist och för att undvika onödiga konflikter är det bra att låta någon utomstående värdera bostaden. Även om man är överens om hur den gemensamma egendomen ska delas upp bör man låta en jurist skriva ett bodelningsavtal. Också om barnen kan det vara bra att skriva ett avtal även om man har gemensam vårdnad.

Advokathjälp vid brott, familjerätt och medling

29 Oct 2020

När behöver man en advokat? Det kan såklart vara när ett brott begåtts, oavsett om man är misstänkt eller utsatt, men även vid andra tillfällen. Det kan handla om familjerätt eller medling.

Om man är misstänkt för ett brott behöver man en advokat. Man bör inte delta i till exempel polisförhör utan en advokat. Man ska inte glömma att man alltid har rätt till en offentlig försvarare. Fast en advokat är inte enbart till för en person som har begått, eller misstänks ha begått, ett brott.

Nej, en advokat är även till för den som har blivit utsatt för ett brott, alltså brottsoffret. Då kommer advokaten att agera som målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde står vid brottsoffrets sida under hela processen, från polisanmälan till rättegångens slut. Förutom att vara ett bra och viktigt stöd, kan de hjälpa till med utredningar och skadeståndskrav.

Hjälp vid separation och skilsmässa

Det är oftast tufft vid en separation eller skilsmässa. Även om man är överens och båda vill gå skilda vägar, kan det vara jobbigt och det är mycket som ska redas ut. Om man inte är överens om att sära på sig blir det såklart ännu tuffare. Vad är det då som ska redas ut? Jo, allt från boende, ekonomi till vårdnad av eventuella barn.

När det gäller boende måste man ta ställning till om den gemensamma bostaden ska säljas eller om någon i paret ska bo kvar där. Då ska den ena köpa ut den andra. Har man barn ska man besluta om man ska ha gemensam eller enskild vårdnad. Och hur ska umgänget se ut? Och eventuellt underhållsbidrag, ska någon betala det? Ja, som sagt, det är mycket att tänka på och då är det bra med hjälp av en advokat. När advokater hjälper till i detta ärende brukar det kallas familjerätt.

Få hjälp att hitta en gemensam lösning

En advokat kan även ta på sig uppdrag som medlare. Det kan även här exempelvis handla om skilsmässa och vårdnadsfrågor, men här vill parterna helst lösa konflikten utan domstolens inblandning. Då måste man medla och det är här advokaten kommer in. Hen kan hjälpa till så att man tillslut faktiskt kan komma överens. Och kan man komma överens utan att det blir ett ärende för domstolen så är det såklart det bästa. Ofta är det enklare att hitta en lösning som alla parter blir nöjda med när man har en professionell medlare till hjälp.

← Äldre inlägg

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.