Snabb-spåret till arbetstillstånd

Vill du sätta igång att jobba så snart som möjligt men saknar arbetstillstånd kan du anlita juridisk hjälp och få tillgång till det som kallas snabb-spåret.

Har du fått jobb i Sverige men kommer från ett land utanför EU krävs det att du ansöker om, och får, arbetstillstånd. Tillståndet är förenat med vissa krav som bland annat handlar om hur arbetet annonserats och att anställningsvillkor, försäkringar och lön följer svenska kollektivavtal eller vad som är praxis.

I Sverige är det Migrationsverket som hanterar ansökningar om arbetstillstånd. Eftersom handläggningstiden kan bli mellan 4-12 månader hos myndigheten har man utfärdat certifikat till juridiska ombud så att de kan hjälpa till. När du anlitar ett juridiskt ombud kan handläggningstiden förkortas till omkring 1 månad. Det är genom att anlita ett sådant ombud som du får tillgång till snabb-spåret.

Du får hjälp att ansöka om arbetstillstånd

Det är inte svårt att ansöka om arbetstillstånd men det är många papper som ska fyllas i och bifogas. En av anledningarna till att det går fortare när du anlitar ett juridiskt ombud är att du slipper den fördröjning som det innebär om din ansökan behöver kompletteras.

Alla ansökningar om arbetstillstånd beviljas inte. Då är det bra att få reda på förutsättningarna för om ansökan förmodas bli beviljad, på ett så tidigt stadium som möjligt. När du anlitar ett certifierat juridiskt ombud kan denne se förutsättningarna på ett tidigt stadium. Ser det ut som att ansökan kommer att beviljas får du hjälp med att fylla i alla blanketter och bifoga de dokument som krävs.

19 Jun 2023

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.