I Göteborg finns hjälp när man utsatts för våldtäkt

Våldtäkt händer alldeles för ofta i Göteborg. Har man blivit utsatt för sexuella trakasserier eller våldtäkt finns det organisationer som hjälper till.

Tyvärr sker det många våldtäkter i Sverige, och många våldtäkter vi aldrig får höra om. Den vanligaste våldtäkten är den som sker i hemmet, mellan två personer som känner varandra. Det är inte ovanligt att våldtäkten sker inom äktenskapet, och nästan alltid med kvinnan som brottsoffer.

Det spelar ingen roll om man är gift eller ej. I Sverige styr samtyckeslagen vad som ska betraktas som sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkt. Lagen är inte tvetydig. Den som har sex med en annan person som inte har visat sitt samtycke gör sig skyldig till sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Samtycke betyder att båda parter aktivt måste visa att de vill ha sex, med ord eller med kroppsspråk.

Våldtäkt är aldrig offrets fel

Den nya samtyckeslagen har lett till fler fällande våldtäktsdomar. Det är mycket positivt för brottsoffren och visar att det idag lönar sig att anmäla ett övergrepp eller en våldtäkt. Det finns också organisationer som hjälper en igenom rättegångsprocessen. Den hjälpen är viktig för att orka med att åtala förövaren samtidigt som man ska bearbeta hemska minnen.

Har man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg, ta hjälp! Det finns hjälp på andra språk än svenska och med personer som har förståelse för att det kan vara en ännu jobbigare process inom vissa kulturer. En organisation som helt står på brottsoffrets sida kommer aldrig tvinga någon till beslut. Organisationen är där som stöd i alla processer som ett brottsoffer kan genomgå. Ta juridisk hjälp här: våldtäktgöteborg.se

10 Aug 2022

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.