Vanliga frågor och svar om testamente

Kan man testamentera bort allt man äger?

En person som inte har några bröstarvingar, alltså barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) kan testamentera bort allt personen äger till vem eller vilka som helst. Om du har bröstarvingar är det däremot  annorlunda, de har alltid rätt till sin laglott.Laglotten utgör i regel hälften av all egendom du äger när du dör. Bröstarvingarna har alltid rätt att kräva ut sin laglott, även om testamenteraren har ett önskemål att de ska avstå den.

Ärver sambor varandra?

Nej, detta säger lagen bestämt. Det spelar ingen roll hur länge du varit ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn.Ska din sambo ska få del av ditt arv så måste du skriva testamente. Det kan vara både gemensamt eller enskilt.

Måste gifta skriva testamente?

Efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns så kallade särkullbarn, alltså barn som inte är era gemensamma. De har rätt att få ut sitt arv omedelbart och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör.

Vad händer med arvet om det saknas nära släkt?

Finns det inga nära släktingar i livet när en person dör tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. De fyra arvsklasserna är barn, barnbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och fastrar. Notera att kusiner inte ärver varandra. Vill du inte att ditt arv ska tillfalla Allmänna arvsfonden behöver du skriva ett testamente.

Vem har rätt att bevittna ett testamente?

Det finns en hel del specifika krav på vem som får bevittna ett testamente. Dessa regler gäller för den som ska vara testamentsvittnen.

  • Du måste vara över 15 år gammal.
  • Du får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något.
  • Du får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn.
  • Du måste vara vid sina sinnens fulla bruk.
  • Du få inte vara gift eller sambo med den som skriver testamentet.
  •  
  • Du får inte vara styvbarn eller svärförälder till den som skriver testamentet.
  • Förmyndare, gode man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.