Vad händer vid en skilsmässa?

Frågor och svar om skilsmässor

En skilsmässa är nästan alltid en tung och uppslitande upplevelse.  Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna vi får om skilsmässor och allt som hör samman med det.

Barnen. Var ska barnen bo?

När föräldrarna skiljer sig är det viktigaste för barnen att veta var de ska bo, vem de ska vara hos under loven och så vidare. Ofta är det bra att barnet kan gå i skolan och vara nära sina gamla kompisar. Om man har svårt att komma överens om barnen efter skilsmässan så kan man få med hjälp med samarbetssamtal av kommunen du bor i.

Vem får vårdnaden och hur ska umgänget gå till?

Grundregeln är alltid gemensam vårdnad, eftersom det anses vara barnets bästa att få träffa båda föräldrarna efter skilsmässan. Men man kan också begära enskild vårdnad, men numera är tingsrätterna relativt restriktiva med att godkänna detta. Att barnen bor växelvist hos föräldrarna är vanligaste, även om det flesta barn har en förälder de bor mest hos. Resekostnaderna mella boendena är det ofta umgängesföräldern stå för, även om föräldrarna kan få dela på kostnaden vid längre avstånd.

Hur fungerar det med underhåll, underhållsbidrag och barnbidrag?

Om barnet bor mest hos en föräldern ska den andra betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan gäller underhållsskyldigheten tills barnet är 21 år gammalt. Barnbidraget gick tidigare automatiskt till mamman, men i dag kan det delas om en av föräldrarna begär detta.

Kan jag stoppa barnen från att träffa exets nya partner?

Nej, såvida personen i fråga inte är uppenbart olämplig. Men det kan vara bra att ta det försiktigt med att introducera nya partners i en så känslomässig situation som en skilsmässa. Det går dock inte att stoppa på laglig väg.

Vem har rätt till den gemensamma bostaden?

Den som har störst behov av bostaden har rätt att ta över den gemensamma bostaden där familjen bodde innan skilsmässan. Detta innebär att det oftast blir boendeföräldern som får ta över det gemensamma boendet.

Hur gör man med gemensam ekonomi, exempelvis bankkonton och räkningar?

Ta ut saldobesked på era gemensamma konton, ändra alla lösenord och kontakta alla de företag där ni har gemensamma avtal. Bäst att dela upp avtal hos elbolag, internetleverantörer och kreditkortsföretag för att få ordning på era respektive ekonomier.

Måste man ta juridisk hjälp vid en skilsmässa?

De flesta klarar av skilsmässor och alla de olika frågor som uppstår utan att anlita advokat, eller att ta hjälp av kommunens samarbetssamtal. Men om man har svårt att hitta en bra gemensam lösning så kan det vara fördelaktigt att anlita juridisk hjälp. Viktigt är i att ni i så fall anlitar en jurist med expertis på familjerätt.

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.