Hjälp av fastighetsjurist i Stockholm

Drömhuset i Stockholm hade snabbt visat sig vara en mardröm med stora fel och brister. Med med hjälp av en fastighetsjurist löste sig allt ändå ganska snabbt.

Det var inte första gången som familjen hade köpt ett hus i Stockholm, och det kändes tryggt att veta vad man skulle göra och hur man skulle tänka. Alla undersökningar hade gjorts och de hade tagit in en besiktningsman som de hade använt förut. Och allt verkade bra, förutom lite småsaker som gick att räkna med på så pass gamla hus.

Men efter bara några månader började allting braka. De hittade våta fläckar på parketten och i taket, och började känna en tråkig lukt. När hantverkare anlitats visade det sig att det fanns en skada på taket som troligen funnits där under en längre tid, men som först nu hade blivit så allvarlig att den visade sig. Snabbt fick de därför fram ett nummer till en fastighetsjurist.

Fastighetsjurist som stöd i Stockholm

Tyvärr var det inte så enkelt att reda ut vem som hade gjort vad och när. Säljaren menade att skadan borde ha uppstått efter försäljningen, eller att man borde sett det vid besiktningen. Och besiktningsmannen menade att ingen skada hade synts. Hantverkaren som inkallats menade att detta var ett dåligt gjort arbete och att ansvarig byggare borde ta sitt ansvar.

Det landade därför i en fastighetstvist, där man fick ta hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm för att reda ut vem som var skyldig till vad och vem som skulle ersätta skadan.

25 Jan 2023

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.