Vår umgängesrätt är för barnens bästa

I Sverige så utgår man alltid från barnens bästa. I samband med en skilsmässa och en separation så blir därför delar vårdnad den lösning som rekommenderas och förespråkas. Att föräldrarna väljer att skilja sig innebär inte att barnen skiljer sig från någon part - man har fortfarande lika stor kontakt med båda föräldrarna och dessa fattar även fortsatt de avgörande besluten kring ens framtid. Umgängesrätt är något som reglerar detta.

Alla känner någon som skiljt sig och som har separerat. Alla är också medvetna om att detta innebär en stor känslomässig anstormning och att det handlar om en lång process att ta sig igenom. Som part i en skilsmässa så kan det vara svårt att se klart. Speciellt om det handlar om att man blivit sviken.

Det är lätt att känna uppgivenhet och att känna begär för att hämnas. Barnen kan därför förvandlas till ett slagträ och användas som ett vapen för att såra den andre föräldern.

Respektera vår umgängesrätt

Konkret kan detta ske genom att man frångår vår umgängesrätt. Barnen har lika rätt att träffa och umgås med båda sina föräldrar - vid en skilsmässa så ska föräldrarna komma överens om hur boendeformen ska se ut och skapa en överenskommelse om hur frekvent barnen ska träffa respektive förälder.

Att barnen bor lejonparten av tiden hos exempelvis mamman innebär inte att pappan utesluts. Men, i många fall så kan det ske brott mot vår umgängesrätt. Mamman kan sluta att lämna barnen på utsatt tid, det kan ske ideliga sjukanmälningar, hon slutar svara på sms och hon slutar att vara medgörlig. Pö om pö så minskas kontakten med fadern och därtill så smutskastar mamman även honom inför barnen - det är hans fel att de inte träffas, det är han som inte vill och det är han som slutat höra av sig.

Detta är klassiska exempel på hur ett umgängessabotage ser ut och det går naturligtvis att vända på också - det kan lika gärna handla om att pappan saboterar. Vad kan konsekvensen bli av ett sådant agerande - kan man bryta mot vår umgängesrätt utan att de blir några påföljder? Nej, det kan man inte - och man ska definitivt hålla sig för god för att göra någonting sådant.

Umgängessabotage kan leda till ensam vårdnad

Det som kan ske i samband med att vår umgängesrätt frångås på ett så tydligt sätt är att de sidsteppade föräldern - pappan i det här fallet - kontaktar en jurist inom familjerätt och söker rådgivning. Han vill träffa sina barn i den omfattning han har rätt att göra och han har fortfarande rätt till delad vårdnad.

Det som sker i det här fallet är att han söker om ensam vårdnad - han vill att barnen ska bo hos honom och han vill själv - allena - fatta alla avgörande beslut om barnens framtid - skola, omsorg och så vidare. Det som visat sig i fall liknande vårt exempel är att pappan har goda möjligheter att få ensam vårdnad. Kan han leda i bevis - vilket en skicklig jurist kan göra - att ett umgängessabotage skett under en längre tid så kommer rätten, i allra högsta, grad att ta det i beaktning och åtanke; det kan vara den avgörande punkten i hur domen ser ut.

Därför ska man alltid respektera vår umgängesrätt och vara den större människan i samband med en skilsmässa och en separation. Man får lägga känslorna och det egna agget åt sidan och agera för barnens bästa. Att man blivit sviken av sin forna partner och känner hämndbegär innebär inte att barnen ska hamna i kläm och användas som ett vapen för att såra- och straffa. Det är en lösning som sällan lönar sig. Med all rätt också. Läs mer om umgängesrätt på denna hemsida: https://www.umgängesrätt.com

7 May 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.