Vad innebär egenmäktighet med barn?

Vad innebär egenmäktighet med barn och hur kan detta agerande komma att straffa sig? I samband med exempelvis skilsmässor och separationer så kan termen egenmäktighet med barn dyka upp. Vi tänkte förklara vad detta innebära innebär.

Långt ifrån alla separationer och skilsmässor slutar med att man kan umgås som vänner. Även om de flesta kan agera vuxet och rationellt så finns det alltid en risk som ligger i att en konflikt skapas. Dels så finns det känslomässiga spektrat - man har blivit sviken, man har utsatts för en otrohet, partnern har träffat en ny - och dels så finns det ekonomiska aspekter: en bodelning kan skapa enorma konflikter.

Kort och gott: det finns olika perspektiv att väga in till varför två personer inte kan sköta en separation/skilsmässa enligt de sätt man skulle föredra. Det är en sak som påverkar mer än andra. Finns det gemensamma barn så kommer ofta dessa i kläm. Det är också där egenmäktighet med barn kan komma in i bilden.

Pojke håller förälder i handen

Egenmäktighet med barn är brottsligt

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid en skilsmässa så kommer det att fortsatt vara så att båda föräldrarna står som vårdnadshavare till barnet. Det vill säga: alla viktiga beslut som rör barnens framtid ska gemensamt fattas av båda föräldrarna. Detsamma gäller umgänget. Vi har i Sverige en umgängesrätt som innebär att ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och ha dessa involverade i sitt liv.

Om man har gemensam vårdnad så kommer man överens om hur ofta, när och var man som förälder ska träffa barnet; det kan - som i många fall - innebära ett boende växelvis. Exempelvis spenderas veckorna hos mamman och varannan helg hos pappan. Det väljer man själv enligt det som passar bäst; alla sätt är möjliga. Även om vårdnaden skulle tillfalla den ene föräldern så finns fortfarande umgängesrätten kvar. Många tror att en förlorad vårdnad innebär ett förlorat barn, men så är inte fallet - man förlorar rätten att delta vid- och fatta avgörande beslut. Barnet får man fortfarande träffa.

Umgängessabotage kan leda till förlorad vårdnad

Hindrar man den andra föräldern från umgänge med barnet så kan man bryta mot umgängesrätten genom ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man exempel baktalar, smutskastar, försvårar vid hämtning och lämning eller exempelvis - upprepade gånger - sjukanmäler barnet då det ska bo hos den andra föräldern. Ett umgängessabotage kan leda till att man förlorar vårdnaden.

Egenmäktighet med barn å sin sida - det kan leda till fängelse. Egenmäktighet med barn innebär att man - utan den andre förälderns vetskap - för bort barnet eller på något annat sätt skiljer barnet från föräldern. Finns det inte beaktansvärda skäl till detta agerande - övergrepp, risk för misshandel, en rakt igenom skadlig miljö - så kan det röra sig om ett brott. Huruvida beaktansvärda skäl finns är inte upp till en förälder att avgöra - det måste i så fall anmälas och utredas om så är fallet. Egenmäktighet med barn kan även innebära att barnet hålls kvar vid exempelvis en resa som den andra vårdnadshavaren har godkänt.

Det senare har blivit vanligare. Om exempelvis en förälder åker till sitt hemland och tar barnet med sig för att träffa släkt och vänner och därefter håller barnet kvar är tyvärr vanligt. Den andra föräldern ger ett godkännande - men ser därefter att barnet blir kvar i det nya landet. Detta är tyvärr något som ofta är svårt att lösa med tanke på den diplomati som krävs.

Läs mer här: https://www.ensamvårdnad.net/

1 Oct 2019

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.