Vad händer om man har barn när man separerar?

Att gå isär är inte lätt. Framförallt inte om det finns barn inblandade. I de flesta fallen fungerar det att ha gemensam vårdnad. Det är i regel även det bästa alternativet för barnen.

När man väljer att gå isär är det inte bara att ta sina saker och flytta. Framförallt inte om det finns barn med i bilden. Det är oftast en väldigt upprörande situation för ett barn att föräldrarna ska skiljas. Frågorna och tankarna blir många. Som förälder är det viktigt att man har en plan innan man säger något till barnet. Då underlättar man för dem så mycket man kan. Tänk på att det inte var barnets val att föräldrarna skulle separera. Även om man är osams så är det därför bra att försöka hålla sams i närheten av barnet samt att ha god kontakt om det skulle hända något med barnet.

Vad innebär gemensam vårdnad?

När man har gemensam vårdnad om sitt barn innebär det att båda föräldrarna ansvar lika mycket för barnet. Dvs. båda föräldrarna ska tillsammans besulta om viktiga frågor gällande barnet. Båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare och ska se till att barnet har det den behöver. Med gemensam vårdnad har man alltså rätt att ha barnet lika mycket. Men det kan även vara andra tider om t.ex. den ena föräldern jobbar mycket vissa dagar. Det är helt enkelt sådant som föräldrarna måste kunna komma överens om. Dagarna kan också ändras som de vill, så länge båda föräldrarna är med på det. Föräldrarna behöver inte heller ha barnet lika mycket utan kan lägga upp det precis så som det passar föräldrarna och barnet. I de flesta fall försöker man ha gemensam vårdnad om barnet. När man har gemensam vårdnad kan man inte heller flytta hur som helst, det ska inte vara för långt bort för den andra föräldern. Dessutom måste det passa med skolgången.

Om man inte vill ha delad vårdnad

Inte allt för sällan händer det att föräldrar som delar på sig har det bråkigt och inte kan komma överens. Om det inte alls går att lösa mellan parterna kan man få hjälp. Socialen kan exempelvis gå in och försöka lösa konflikten. Skulle inte det gå så kan man även ta upp det i tingsrätten. När barnet fyllt 12 år lyssnar man mer på de önskemål barnen har. Beslutet tas inte utifrån det, men man tar hänsyn till det. Barnet är viktigast.

16 Oct 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.