Rätten till arv

Arvsrätt är ett område inom juridiken som behandlar bland annat arv, arvskiften och upprättande av testamenten. Anlita alltid en advokat eller jurist vid frågor om rätten till arv.

Rätten till arv är ett juridiskt område som behandlar frågor kring hur ett arv delas upp efter en bortgång. Att arvsrätten ofta skapar konflikter i en familj är allmänt känt. Det råder många missförstånd kring vilken familjemedlem som har rätt till kvarlåtenskapen efter en bortgång.

En del av missförstånden beror på vad som visas i filmer och hur man förstår händelserna i dem. Enligt svensk lag är det bröstarvingarna som ligger i första arvsklass, dvs har först rätt till allt som den avlidne lämnat efter sig. Den andra arvsklassen består av den avlidnes syskon och den tredje av dess mor-, och farföräldrar samt deras barn. Svensk arvsrätt innehåller lagar som daterar från medeltiden. Vissa av dem gäller än idag.

Viktigt om svensk arvsrätt

Det är långt ifrån alla som vet hur svenska arvsrätten fungerar. Lösningen är att konsultera en jurist eller advokat som kan förklara lagarna på ett enkelt sätt. Det går även bra att anlita en om behovet till det finns. Idag finns det gott om duktiga och erfarna advokater specialiserade inom just arvsrätt.

Ett ganska typiskt exempel som många tar fel på är sambor utan några gemensamma barn. Om inget testamente finns har inte en sådan sambo någon rätt att ärva, trots att de levt i ett fast förhållande en längre period. Just därför är det väldigt viktigt att nedteckna hur bohaget ska fördelas om en av parterna avlider. Om detta förbises riskerar den överlevande sambon att behöva lämna det gemensamma hemmet eller köpa ut arvingarna, något som kan vara dyrt. Även om ett testamente finns har sambon rätt endast till hälften av den avlidnes andel.

Konflikter vid arv

Arv kan ofta leda till konflikter familjemedlemmar emellan. Det är ingen nyhet att sådana typer av slitningar förekommer oftare i mer förmögna familjer. Oftast har konflikterna inte mycket att göra med att man är ovän med någon i familjen utan mer om känslor eller känslomässiga band till ägodelar som den avlidne lämnat efter sig. Lösningen i det här fallet är att följa lagarna som tydligt förklarar vem som har rätt till vad. Som det sades tidigare kan en advokat hjälpa till vid sådana situationer. Ingen vill egentligen hamna i onödiga bråk eller slitningar, speciellt när alla i familjen befinner sig i sorg.

10 Jul 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.