Problem och lösningar i vardagen

Vi vet att relationer inte vårdar sig själva. För att ett förhållande ska förbli sunt behövs empati och inlevelse. Det är lätt att gå vilse och ibland svårt att hitta tillbaka. Vad gör man då?

Vuxna människor är sällan vuxna rakt igenom. Det stämmer om andra och det stämmer om dig själv. Kanske önskar vi inte heller hela tiden vara så rationella och förnuftiga som vi inbillar oss att vuxna borde vara? Att vara vuxen innebär däremot att ha samlat på sig en del erfarenheter. I sammanhanget behöver inte dessa erfarenheter delas in i “bra” eller “dåliga” erfarenheter - de bara bidrar till att nyansera och balansera vår bild av världen.

För de flesta av oss är relationer en viktig del av livet och en bra parrelation ger trygghet och får oss att må bra. Oavsett om det finns barn med i bilden eller om man är två vuxna som bestämt dela vardagen och livet.

Förändring är naturlig och oundviklig

Om någon tänkt och trott att en relation alltid ska se likadan ut som vid starten kommer denna person snart att bli korrigerad av livet. Relationer och förhållanden är dynamiska och har sina faser. Det är naturligt. Däremot ska det aldrig kännas fel eller obehagligt.

Det är inte helt fel att till och med påstå att alla relationer kommer att krisa, förr eller senare. Personerna man en gång var tycks inte längre finnas kvar eller verkar inte längre attraktiva. Kanske yttre faktorer spelar in också. Ekonomiska svårigheter, tunga arbetssituationer och annat kan ge en trötthet som i sin tur genererar oenighet och resulterar i akuta problem i samarbetet.

Så - finns viljan att reda ut problemen och fortsätta kvar?

Att komma framåt och fortsätta

För många av oss finns ändå viljan kvar att fortsätta förhållandet. En anledning kan vara livssituationen med gemensamma barn och gemensam egendom och ett fungerande socialt liv. En annan anledning kan vara att kärleken och gemenskapen ändå finns kvar där, precis under ytan. Man bara behöver ta fram det som är bra och arbeta tillsammans och få förhållandet att fungera igen.

När man låst sig i anklagelser och fastnat i negativa tankesätt kan man ha god nytta av parterapi i Stockholm. Det kan vara svårt att ta till sig en utomståendes nyktra och objektiva syn på ens egna och ens partners brister och fel. Det kan faktiskt också vara jobbigt att inse de bra bitarna. Men - det är värt besväret.

29 Sep 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.