När ni inte kommer överens om vårdnaden

En vårdnadstvist blir lätt infekterad och det är inte alltid man kommer fram till de rationella besluten på egen hand. Låt gärna en advokat bistå dig i vårdnadsförhandlingarna i rätten.

Den partnern och det förhållande som från början verkade så kärleksfullt och givande fick till slut en annan historia. Ett avslutat förhållande innebär ofta ett efterspel. Ibland kan det handla om att dela upp CD-samlingen och de fina tallrikarna i köksskåpet. Men i andra fall har man kanske gemensamma barn tillsammans och måste därför komma överens om hur vårdnaden och umgänget ska se ut nu när man inte längre ska bo ihop.

Inte sällan är det svårt för ex-partners att komma överens om en sådan sak efter att relationen har tagit slut. Man vill gärna ha barnen så mycket det bara är möjligt. Det kan då vara läge för en advokat att träda in och spetsa argumenten åt dig innan de läggs fram för domstolen att ta beslut om vårdnadsfrågan.

Barnets bästa gäller alltid

När två ex-partners inte kan enas om den gemensamma vårdnaden för sina barn vid en separation kan det i slutändan vara domstolen som kommer överens åt dem. Någonting som alltid ska gälla i denna typ av förhandlingar är barnets bästa. Barnen har också rätt till att träffa och på något sätt leva med båda sina föräldrar.

Det allra vanligaste är att man kommer till en lösning med gemensam vårdnad. Då är båda föräldrarna fortsatt vårdnadshavare. Även om man kommer fram till gemensam vårdnad kan boendesituationen se lite olika ut. Kanske bor man varannan vecka hos vardera förälder, eller så hittar man en annan lösning.

Om gemensam vårdnad inte är möjligt

Om en förälder skulle få ensam vårdnad så innebär det inte att den andra föräldern med det beslutet förbjuds från att träffa barnet. Ensam vårdnad är relativt ovanligt, men kan bli nödvändigt om någon av föräldrarna anses helt olämplig att vara vårdnadshavare. Anledningar till det kan exempelvis vara om det finns fysiskt och psykiskt våld eller missbruk med i bilden.

För en förälder som inte får vårdnaden om ett barn kan man ändå få umgängestid med barnet i fråga. Det innebär att det arrangeras en särskild tid och plats, inte sällan i en offentlig miljö, där barnet får möjlighet att träffa sin förälder. Detta umgänge sker ofta på särskilda villkor och är allt som oftast övervakat av en myndighetsperson.

Läs mer om vårdnadsfrågor här.

22 Sep 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.