När kärleken tar slut

När kärleken tar slut så står man ofta inför många beslut och det är samtidigt många känslor i luften. Men hur pratar man med ett barn om separationen? Hur mycket ska barnet få bestämma?

Tyvärr så blir inte alltid livet som man tänkt sig. Den som lever i ett förhållande kan stå inför den dagen när kärleken tar slut. Ibland är det oproblematiskt och man går sina separata vägar som vänner. Ibland är det bekymmersamt och man står inför stora gräl i både stora och små frågor. Oavsett så kan man behöva läka sig själv och få tid att gå igenom den förlust som en separation innebär. Det kan vara att landa i sig själv, bearbeta både ilska och sorg för att slutligen ta sig vidare. Har man barn kan det vara mer komplicerat när känslorna svallar. Dessutom kan man inte fokusera endast på sig själv.

Hur förklarar man för barn att man tänker separera?

Barn känner av när något är fel, så man ska inte bagatellisera själva separationen. Innan man pratar med barnen ska man som vuxna ha pratat igenom det mest grundläggande. Du kan förvänta dig att barnen kommer bli ledsna och kommer ha många frågor och funderingar. Reaktionerna är också olika beroende på ålder. Mindre barn går gärna in i sig själva medans tonåringar kan agera utåt. Ta er tiden att lyssna, trösta och sätta barnet i centrum. Barn behöver sina föräldrars stöd. Det är därför viktigt att man försöker komma överens som vuxna. Tyvärr så går det inte alltid, vilket i sint tur kan leda till vårdnadstvister. I dessa fall är det extra viktigt att barnet får stöd.

Lyssna på barnet men var den vuxne

Dessa råd utgår från att separationen sker på lika villkor och utan att det finns stora problem i familjen. Som vuxen är det viktigt att lyssna på barn och låta dem få ventilera sina åsikter. Ibland kan det bli fel och man överlåter alldeles för mycket ansvar på barnet. Det kan gälla exempelvis vart barnet vill bo och hur mycket. Tanken är god men det sätter barnet i en svår situation, då de måste välja förälder. Många barn känner att de sviker den andra föräldern. Istället för att fråga barnet, resonera istället lite kring hur de känner. Våga också prova olika varianter och inte alltid hålla stenhårt på min vecka och din vecka, inom rimliga gränser. Barnets behov av den ene föräldern kan också variera över tid.

12 Jun 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.