I en skilsmässa kommer ofta barnen i kläm

Vill du skiljas men är rädd för vad som ska hända med ditt barn? Har du vårdnaden och vill hindra den andra föräldern att träffa barnet? Har rätten beslutat om umgängesförbud? Läs och lär.

Det oundvikliga står för dörren och du och din före detta partner ska gå åt varsitt håll. Det är ett stort beslut och nu kommer alla frågorna om hur allt ska ordnas upp. Vem har rätt till vad när det gäller bohag och lösa ägodelar? Hur ska det kunna delas utan att någon blir förnärmad, sur, arg, besviken och så vidare. Saken är den att det sällan går att ordna så att alla parter blir nöjda. Men det är ju bara ägodelar om än aldrig så kära. I vissa fall har man skapat annat som inte går att dela upp. Det kan finnas barn med i bilden och det är inte helt ovanligt att det är dessa som hamnar i kläm. Har man flera kan problemen bli mer än lovligt många. Vem ska de bo hos? Vem kommer att få vårdnaden? Hur ska ekonomin och försörjningen se ut? Kommer det bli en umgängestvist?

Boende och umgänge

I de fall där ni som föräldrar inte kan komma överens kan det bli rättens sak att avgöra var barnet ska bo. Det enda som rätten då har för sina ögon är det den anser kommer bli det absolut bästa för barnet. Det spelar ingen roll om man har gemensam vårdnad eller inte i dessa fall. Men har man redan ensam vårdnad uppstår kanske mer sällan denna problematik. Vad som är viktigt att komma ihåg är följande: ett barn äger alltid rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det spelar ingen roll om det bara är den ena som har vårdnaden. Har du och din tidigare partner svårt att komma överens om hur umgänget med barnet eller barnen ska se ut kan det bli ett fall för domstolen. Det kan också leda till en vårdnadstvist som är både segdragen och skadlig för alla inblandade.

Vårdnadstvister

En vårdnadstvist tar ofta lång tid och kan vara högst påfrestande. Innan beslut fattas gås utredningar igenom med det sociala och familjerätten. Det positiva är att tvisten kan avbrytas och upphöra i samma ögonblick du och din före detta partner beslutar er för att samarbeta med socialen och familjerätten. Ni behöver då bara sluta ett avtal där ni alla är överens. Då slipper ni domen efter huvudförhandlingarna.

26 Jun 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.