Gör nu inget dumt!

Förmaningar från välmenande närstående i all ära, men ibland gör man ändå riktigt dumma saker, eller anklagas för det. Har det redan hänt, kanske du rentav kan behöva en försvarsadvokat.

Livet är ibland komplicerat. Man kan bli indragen i saker som man inte vill ha med att göra och man kan bli provocerad i svåra situationer. Kanske tar man fel beslut, ger någon en smocka, kör onykter eller ger efter för grupptrycket och deltar i ett svårare brott. Man hör ofta talas om krogbråk, och det är lätt att en diskussion urartar till slagsmål när folk är berusade. Vakter ingriper ofta, inte minst i Stockholm. Att vara skyldig är en sak, men att bli oskyldigt anklagad är också en anledning till att anlita försvarsadvokat. Man vill inte bli straffad för något man inte har gjort, men det är svårt att effektivt försvara sig själv, och det är en rättighet att få hjälp.

Förhör i närvaro av advokaten

När polisen tar in någon på förhör, borde det vara enkelt för den haffade att bara säga sanningen. Är man oskyldig, blir man troligen släppt direkt. Men man har ändå rätt att begära en försvarsadvokat som sitter med vid polisförhöret. Ibland beskriver massmedia förhör där den anklagade svarar ”ingen kommentar”. För vanligt folk kan det verka provocerande och tolkas som ett klart tecken på skuld. Men det kan vara så enkelt som att den anklagade knappt kan tänka klart, skärrad och överväldigad av att bli bemött med helt ogrundade anklagelser. Ibland kan det man säger också påverka andra människor. De blir indragna om man skyller ifrån sig.

Någon som står på din sida

En advokat lyssnar på sin klient, och inte nog med det. Försvarsadvokaten försöker samtidigt se situationen ur ett perspektiv som är så gynnsamt som möjligt för klienten. Med sina kunskaper om lag och rätt, erfarenhet från tidigare rättsfall och sin förmåga att se helheter, är en bra advokat därför till stor hjälp. Försvarsadvokaten talar för din sak, även under en eventuell rättegång. Du har en stödperson som ser till ditt bästa och står på din sida. Skulle du få ett straff, kan advokaten leta upp förmildrande omständigheter och exempelvis få straffvärdet sänkt. Straffpåföljden kan också påverkas om du pratar på i ren panik och erkänner alltför mycket. Man måste tänka sig för vad det är man säger, och en försvarsadvokat kan hjälpa till att ge en lugn och nyanserad bild.

29 May 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.