Familjerätten beslutar om vårdnad och umgänge

Allt går tyvärr inte att lösas inom familjen. Ibland behöver staten ta beslut av juridisk betydelse åt en familj som bestämmer hur exempelvis den gemensamma vårdnaden av barnen ska se ut.

Många har säkert en idé om att det som rör familjen också ska lösas inom familjen. Att det inte finns någon anledning för staten att gå in och ta beslut i en familj som enbart rör familjen. Det skulle nog de flesta också hålla med om är en sund åsikt när det handlar om sådant som vems tur det är att diska, vad ni ska äta till middag, vilken aktivitet ungarna ska ha på fritiden eller vilken tid det är läggdags. Det finns inget som motiverar att en domstol av något slag skulle gå in och fatta beslut kring sådana regler som finns i alla familjer. När det däremot handlar om vårdnadstvister, det vill säga hur vårdnaden av barnen ska se ut vid exempelvis separationer, är det lite annorlunda. Det kan ibland vara svårt för ex-partners att samarbeta vid en påfrestande separation, och då kan man bli hjälpt av juridiska ombud.

Familjerätt avgör vårdnad och umgänge

Det vi kallar familjerätt är en del av Sveriges lag som avgör de juridiskt relevanta bedömningsgrunderna för hur vårdnad och umgänge kan se ut i en familj. Att barnen till exempel förutsättningslöst umgås med båda föräldrarna hur som helst och när som helst är naturligt när vårdnadshavarna bor tillsammans.

Men det kan bli knepigare i en vårdnadstvist och där någon av föräldrarna dessutom får begränsad vårdnad eller ingen vårdnad alls om barnen. Då kan tingsrätten göra en bedömning om att barnets umgänge med föräldern i fråga ska ske på särskilda villkor.

Ingen vårdnad betyder inte inget umgänge

Man ska inte göra missuppfattningen att om en förälder blir utan vårdnad så innebär det också att man inte längre får lov att träffa sina barn. Så är det inte. I de fall där rätten bedömer att det inte är lämpligt att en förälder ska ha vårdnaden om sitt barn, vilket kan vara fallet vid exempelvis missbruk eller våld, kan man istället ta beslut om reglerat umgänge.

Det kan exempelvis innebära att barnet får träffa sin förälder tillsammans med någon som representerar familjerätten. Beroende på bakgrunden kan umgänget ske exempelvis ett par timmar i veckan på offentlig plats. Men allt detta och mer reds ut av juridiska ombud specialiserade på just familjerätt. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

20 Jul 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.