Familjerätt vid skilsmässa

Familjerättsliga tvister är ofta förknippade med mycket känslor. En skilsmässa kan innebära svåra prövningar. Att tidigt i processen ta hjälp av en advokat kan därför underlätta mycket.

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om familjens rättsställning och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Det kan exempelvis vara äktenskapsskillnad, bodelning, testamente, vårdnadstvister etc. Inte sällan är det känsliga frågor som behandlas och just därför är det särskilt viktigt att ha en förstående och erfaren familjerättsjurist till hjälp. Ju tidigare man tar hjälp desto enklare brukar det vara att lösa tvisten och man slipper då oftast att behöva ta tvisten till domstol.

Skriv avtal även om ni är överens

Att skilja sig eller separera är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat eller kanske fortfarande älskar. Mitt i detta känslosvall finns det praktiska saker som ändå måste lösas kring ekonomi, bostad, barn med mera. Man behöver göra en bodelning och i de fall det finns barn behöver man även bestämma var de ska bo och om det är aktuellt med underhåll. Ofta kan man lösa dessa frågor tillsammans bara man sätter sig ner och resonerar i lugn och ro och med respekt för varandra. För att det ska bli rättvist och för att undvika onödiga konflikter är det bra att låta någon utomstående värdera bostaden. Även om man är överens om hur den gemensamma egendomen ska delas upp bör man låta en jurist skriva ett bodelningsavtal. Också om barnen kan det vara bra att skriva ett avtal även om man har gemensam vårdnad.

8 Dec 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.