Ensam vårdnad sällan första alternativet

Lever man i en relation som präglas av exempelvis våld eller missbruk kan man behöva hjälp att ta sig ur den. Har man dessutom barn ihop kan man behöva juridiskt stöd för att få ensam vårdnad.

Det som från början verkade så fantastiskt, kärleksfullt och lovande för framtiden blev någonting helt annat. Din partner visade sig vara någon som du inte trodde var möjligt. Kanske är det våld, missbruk eller någonting annat med i bilden som drabbar dig och era gemensamma barn på ett sätt som inte är okej. En person som utgör en fara för sina barn ska naturligtvis inte ha ett övergripande ansvar som vårdnadshavare för sina barn. Men även om du skulle ha lyckan att ta dig ur relationen innebär det inte alltid att det bara är att ta barnen och flytta från din partner. Att få ensam vårdnad av sina barn är en ofta lång och komplicerad juridisk process.

När förhandlingar om vårdnaden inleds

Kommer ni inte överens om vårdnadsarrangemanget blir det tingsrättens beslut att ta åt er. Man kan inte “överge” vårdnaden över sina barn. För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs att den andra parten är direkt olämplig som vårdnadshavare.

Både fysiskt och psykiskt våld räknas in som argument för att vara en “olämplig” vårdnadshavare. Vad som också kan tala mot en förälder är dess förmåga till att samarbeta. En förälder som vägrar samarbeta med ex-partnern och sätta barnets bästa i det främsta rummet kommer att minska sina chanser för att få mer vårdnad och umgänge med sitt barn.

Ensam vårdnad inte lika med inget umgänge

Vad som kan vara bra att komma ihåg är att även om du tilldelas ensam vårdnad om dina barn av tingsrätten, så innebär det inte per automatik att din ex-partner aldrig mer kommer att få träffa barnen. Det är vanligt att man i sådana situationer hittar en uppgörelse där barnen får villkorad umgängestid med föräldern. Inte sällan är sådant umgänge bevakat av en representant från Socialtjänsten. Det kan vara bra att veta att det ska mycket till för att få ensam vårdnad om ett barn. Så långt det är möjligt vill man från familjerättens sida nämligen skapa förutsättningar för barnen att ha rätt till båda sina föräldrar. Men det är som sagt inte alltid lämpligt. Du kan dock behöva juridisk assistans för att argumentera för en sådan sak. Därför finns det advokater specialiserade just på familjerättsförhandlingar. Läs mer om ensam vårdnad på denna sida: https://www.ensamvårdnad.org

27 Aug 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.