Det bästa för ditt barn

Vårdnadstvister är aldrig något som inblandade önskar - allra minst de barn som blir drabbade. Fokus bör alltid ligga på vad som är bäst för barnen, inte föräldrarna. Läs om proceduren här!

Det är inte ovanligt att vi under livets gång stöter på besvärliga situationer. En vårdnadstvist är en av dessa och tyvärr inte en positiv upplevelse för någon. Ändå hamnar vi ibland där, och då gäller det verkligen att alla visar sig så vuxna de bara kan. Syftet med att reda ut de juridiska formerna runt vårdnaden av ett eller flera barn ska alltid vara endast ett: vi vuxna behöver ta ansvar för att situationen ska bli så bra som möjligt för barnen. Att lyssna på ett barns vilja är det första vi behöver göra vid en skilsmässa och allt annat ska vara underordnat. Det praktiska kan alltid lösas när vi förmått se vad barnet vill.

Juridisk hjälp är oftast nödvändig

Vårdnadstvister är ofta långdragna processer och kräver mycket fokus från alla deltagande. En vårdnadstvist är också ett tillfälle för vårdnadshavare att arbeta med sina känslor och bearbeta det förhållande som tagit slut - och med att separera detta från barnens egna känslor och reaktioner. Alla lyckas inte fullt ut och just därför är den hjälp man kan få från en advokat ovärderlig. Grundtanken vid en vårdnadstvist är att barnen har rätt till båda sina föräldrar och detta är i svensk lag och praxis en oerhört stark princip. Tanken är alltså inte den motsatta. Vad kan då tala emot detta och innebära att det anses lämpligt att barn inte ska ha umgänge med en förälder?

Faktorer vid avvikelse från princip om umgängesrätt

I vissa fall kan man vid en bedömning komma fram till att det av olika anledningar är olämpligt att en förälder har umgängesrätt eller juridisk delaktighet i barnets liv. Liksom i normalfall där båda föräldrar har umgängesrätt ska det då handla om barnets bästa. Faktorer som påverkar beslutet kan exempelvis vara våld mot barnet eller mot den andra föräldern. Det kan också handla om missbruksproblematik. Hot om att att ta med barn utomlands permanent - så kallat umgängessabotage - är ytterligare något som påverkar bedömningen. Oavsett vad som hänt eller händer behöver man som vårdnadshavare ett juridiskt ombud. Gärna en advokat med erfarenhet av liknande fall och vida kunskaper om praxis. En advokat stöttar och bidrar med kunskaper och följer med hela vägen - och kostnaden kan delvis täckas av försäkring.

28 May 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.