Det bästa för barnen vid en vårdnadstvist

Alla föräldrar vill sina barns bästa, men ibland ställer känslorna till det vid en skilsmässa. Det kan vara svårt att lösa konflikter och därför krävs det en advokat som kan tänka klart.

Barn har i normala fall rätt till att träffa båda föräldrarna. Det bästa är om man kan lösa alla frågor smidigt och i samarbete. När det är helt omöjligt att komma överens kan en advokat hjälpa till vid en vårdnadstvist i Stockholm.

Barnens rätt till sina föräldrar

Enda undantaget för att inte träffa sina föräldrar är om det handlar om missbruk eller kriminalitet. Ett barn ska skyddas från ren misär, men för övrigt har barnet rätt att lära känna båda sina föräldrar och få träffa dem, även om det är i begränsad omfattning. Det handlar också om att få möjlighet att träffa far- och morföräldrar och andra släktingar, så att barnet har ett bra och stödjande kontaktnät. Ofta handlar en vårdnadstvist om att båda föräldrarna vill ha barnet hos sig, men det kan också vara tvärtom. En förälder som gång på gång ställer in träffar och visar ointresse för sitt barn är inte heller det en önskvärd situation. Advokaten kan medla och jämka och man kan enas om ett schema som passar båda parter, så att föräldrarna i möjligaste mån delar på ansvaret. En advokat som har kunskap om gällande lagar och regler är en trygg person som kan ge goda råd åt föräldrarna.

Det bästa för barnen

Ofta handlar konflikten om att man är oense om vad som är barnets bästa. Har man underliggande konflikter kan det bli en maktkamp efter en skilsmässa, och barnen mår inte bra av att föräldrarna bråkar. Det kan vara diskussioner om var barnet ska bo eller vilken skola man ska välja. Det kan vara konflikter om pengar, kläder, regler och mycket annat. Ofta blossar gamla oförrätter upp som bråk även när det gäller småsaker, och det kan vara svårt för de vuxna att hantera sina känslor efter skilsmässan på ett balanserat och moget sätt. Kan man lösa situationen fredligt är det allra bäst, men om man går via en advokat kan man få struktur och professionell hjälp, och även hjälp vid en rättegång. Advokaten är expert på familjerätt, alltså de rättigheter och skyldigheter familjemedlemmar har, och är mycket rutinerad när det gäller att ge stödjande samtal vid en vårdnadstvist i Stockholm. Det bästa för barnen är att konflikter blir lösta.

19 Sep 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.