Arvsrätt skyddar släktingar

Om en person avlider så kommer kvarlåtenskapen efter denne att delas upp enligt vår svenska arvsrätt och här finns det några speciella nycklar som följs. Först och främst så kommer en eventuell maka att ärva med fri förfoganderätt och därefter så kommer deras gemensamma barn att stå näst på tur. Skulle mannen som avlidit ha barn utanför äktenskapet så behöver dessa inte vänta på sin arvslott – som de gemensamma får göra – utan kan hämta ut denna på en gång. Däri ligger således inga bekymmer gällande vår arvsrätt och hur man ska förhålla sig till denna. Kort sagt – vår arvsrätt finns där för att skydda de släktingar och de arvingar som finns kvar.

Men; det finns några parametrar som man måste ta hänsyn gällande vår arvsrätt; parametrar som kan ses både på gott och ont. Om vi här börjar med att säga att en man har avlidit och lämnat efter sig en fru samt ett barn och det alltså – enligt vår arvsrätt – är dessa som ska ärva och dela upp kvarlåtenskapen mellan sig; frun med fri förfoganderätt. Men, det som visar sig då man städar ur bostaden till den avlidne är att man hittar ett skrivet testamente där mannen i fråga har delat upp sin kvarlåtenskap även till andra; han har alltså inkluderat även andra släktingar och vissa vänner och genom text pekat ut exakt vem som ska ha vad – hur fungerar då arvsrätten?

Jo, här ska man veta att den definitivt tar hänsyn till ett skriftligt testamente och att detta kommer att innebära att arvsrätten inskränks, något som alltså innebär att de namngivna arvingarna även de kommer att få ta del av kvarlåtenskapen enligt de hänvisningar som fanns skrivna i testamentet.

Vi bortser här från att familjen kan motsätta sig detta och dra det hela till domstol och säger att man – helt enkelt – accepterar och tillgodoser de önskningar som fadern/maken lämnade efter sig.

Där ser man alltså att ett skrivet testamente kan inskränka vår arvsrätt och ge – en något obehaglig - överraskning till de efterlevande – beroende naturligtvis på hur man ser på saken. Ytterligare ett exempel på hur detta kan te sig gäller samboförhållanden och här ska man se ett skrivet testamente som lite av en nödvändighet. Där gäller nämligen helt andra regler än vid ett äktenskap.

Annorlunda arvsrätt för sambos

Om vi här ponerar att mannen som avlidit och kvinnan som han levt enbart har levt som sambos under sin tid tillsammans – det kan vara ett halvår, tio år eller 50 år och spelar ingen roll – kommer då vår arvsrätt att ge kvinnan samma förutsättningar som om de varit gifta? Nej, hon kommer inte att få ärva med fri förfoganderätt utan hon kommer tvärtom att enbart få ta del av det som man gemensamt har köpt.

Det här är något som endast ett skrivet testamente skulle kunna ändra på och här kan man anse att ett problem finns med vår svenska arvsrätt. I ett modernt samhälle så bör man kunna leva ihop och ha exakt samma rättigheter vid ett dödsfall som man har om man ingått äktenskap. Hur man löser detta återstår att se.

Salmi Partners är en advokatbyrå i Stockholm och Göteborg som har specialistkompetens inom familjerätt.

7 Mar 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.