Ansöka om ensam vårdnad – så går det till

Även om gemensam vårdnad är att föredra när man har barn tillsammans så är det inte alltid en möjlighet, eller ens det bästa för barnet. Det kan finnas svåra situationer som inte går att lösa hur mycket man än försöker och då kan man ansöka om att få bli ensam vårdnadshavare. Man bör dock veta att det krävs mer än att man som föräldrar är osams för att det ens ska vara värt att dra igång processen. Giltiga skäl är om det förekommer till exempel alkohol- eller drogmissbruk, psykisk ohälsa, våld eller andra saker som gör att det ena föräldern är direkt olämplig och oförmögen att ta hand om barnet på egen hand. 

Hitta rätt hjälp 

Det allra första steget när man vill ansöka om ensam vårdnad är att hitta bra hjälp. Processen är lång och man behöver rätt stöd. Dessutom är det en juridisk process och man behöver alltså hjälp från en jurist eller advokat för att ta ärendet till tingsrätten, där det hela avgörs. Är man till exempel bosatt i Göteborg börjar man med att leta upp en jurist- eller advokatbyrå där, som ägnar sig åt familjerätt. Här är det viktigt att man hittar någon som man känner fullt förtroende för eftersom man kommer behöva dela med sig av mycket som är personligt och jobbigt. Man kan också vända sig till kommunen i Göteborg för att få stöd och råd kring hur man går vidare men har det gått så långt att man kommit fram till att ensam vårdnad är det bästa för sitt barn har man troligtvis redan varit där. 

Den juridiska processen 

När man har hittat bra juridisk hjälp börjar den tuffaste delen. När man ansöker om ensam vårdnad börjar man med att lämna in en stämningsansökan, i det här fallet till tingsrätten i Göteborg. Ansökan fungerar som en begäran för prövning och här är det särskilt viktigt att noggrant lägga fram sina skäl till varför man vill och anser sig ha rätten att bli den enda vårdnadshavaren för barnet. Tingsrätten kommer utifrån all information dom tagit del av från båda föräldrarna att fatta ett beslut kring vad som är bäst för barnet. Det är alltså inte föräldrarnas behov som står i fokus, oavsett problem, utan man tittar i första hand på barnets situation. 

Barnets rättigheter 

Om tingsrätten beviljar ensam vårdnad är det viktigt att veta att barnet ändå har umgängesrätt till den andra föräldern. Att vara ensam vårdnadshavare innebär inte att man kan utesluta den andra parten helt och hållet, utan bara att man själv är den som bär ansvaret. Behöver man fortsatt stöd och hjälp när den juridiska och ofta påfrestande processen är avslutad kan man återigen vända sig till kommunen i Göteborg eller vilken stad man nu är bosatt i, för att till exempel delta i samtal. Man kan även söka privat hjälp hos en terapeut eller psykolog om man behöver råd kring hur man ska bearbeta och gå vidare med det som hänt.

10 Nov 2019

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.