Advokathjälp vid brott, familjerätt och medling

När behöver man en advokat? Det kan såklart vara när ett brott begåtts, oavsett om man är misstänkt eller utsatt, men även vid andra tillfällen. Det kan handla om familjerätt eller medling.

Om man är misstänkt för ett brott behöver man en advokat. Man bör inte delta i till exempel polisförhör utan en advokat. Man ska inte glömma att man alltid har rätt till en offentlig försvarare. Fast en advokat är inte enbart till för en person som har begått, eller misstänks ha begått, ett brott.

Nej, en advokat är även till för den som har blivit utsatt för ett brott, alltså brottsoffret. Då kommer advokaten att agera som målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde står vid brottsoffrets sida under hela processen, från polisanmälan till rättegångens slut. Förutom att vara ett bra och viktigt stöd, kan de hjälpa till med utredningar och skadeståndskrav.

Hjälp vid separation och skilsmässa

Det är oftast tufft vid en separation eller skilsmässa. Även om man är överens och båda vill gå skilda vägar, kan det vara jobbigt och det är mycket som ska redas ut. Om man inte är överens om att sära på sig blir det såklart ännu tuffare. Vad är det då som ska redas ut? Jo, allt från boende, ekonomi till vårdnad av eventuella barn.

När det gäller boende måste man ta ställning till om den gemensamma bostaden ska säljas eller om någon i paret ska bo kvar där. Då ska den ena köpa ut den andra. Har man barn ska man besluta om man ska ha gemensam eller enskild vårdnad. Och hur ska umgänget se ut? Och eventuellt underhållsbidrag, ska någon betala det? Ja, som sagt, det är mycket att tänka på och då är det bra med hjälp av en advokat. När advokater hjälper till i detta ärende brukar det kallas familjerätt.

Få hjälp att hitta en gemensam lösning

En advokat kan även ta på sig uppdrag som medlare. Det kan även här exempelvis handla om skilsmässa och vårdnadsfrågor, men här vill parterna helst lösa konflikten utan domstolens inblandning. Då måste man medla och det är här advokaten kommer in. Hen kan hjälpa till så att man tillslut faktiskt kan komma överens. Och kan man komma överens utan att det blir ett ärende för domstolen så är det såklart det bästa. Ofta är det enklare att hitta en lösning som alla parter blir nöjda med när man har en professionell medlare till hjälp.

29 Oct 2020

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.