Allt om familjejuridik

Sida 3

RSS

Vad innebär egenmäktighet med barn?

1 Oct 2019

Vad innebär egenmäktighet med barn och hur kan detta agerande komma att straffa sig? I samband med exempelvis skilsmässor och separationer så kan termen egenmäktighet med barn dyka upp. Vi tänkte förklara vad detta innebära innebär.

Långt ifrån alla separationer och skilsmässor slutar med att man kan umgås som vänner. Även om de flesta kan agera vuxet och rationellt så finns det alltid en risk som ligger i att en konflikt skapas. Dels så finns det känslomässiga spektrat - man har blivit sviken, man har utsatts för en otrohet, partnern har träffat en ny - och dels så finns det ekonomiska aspekter: en bodelning kan skapa enorma konflikter.

Kort och gott: det finns olika perspektiv att väga in till varför två personer inte kan sköta en separation/skilsmässa enligt de sätt man skulle föredra. Det är en sak som påverkar mer än andra. Finns det gemensamma barn så kommer ofta dessa i kläm. Det är också där egenmäktighet med barn kan komma in i bilden.

Pojke håller förälder i handen

Egenmäktighet med barn är brottsligt

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid en skilsmässa så kommer det att fortsatt vara så att båda föräldrarna står som vårdnadshavare till barnet. Det vill säga: alla viktiga beslut som rör barnens framtid ska gemensamt fattas av båda föräldrarna. Detsamma gäller umgänget. Vi har i Sverige en umgängesrätt som innebär att ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och ha dessa involverade i sitt liv.

Om man har gemensam vårdnad så kommer man överens om hur ofta, när och var man som förälder ska träffa barnet; det kan - som i många fall - innebära ett boende växelvis. Exempelvis spenderas veckorna hos mamman och varannan helg hos pappan. Det väljer man själv enligt det som passar bäst; alla sätt är möjliga. Även om vårdnaden skulle tillfalla den ene föräldern så finns fortfarande umgängesrätten kvar. Många tror att en förlorad vårdnad innebär ett förlorat barn, men så är inte fallet - man förlorar rätten att delta vid- och fatta avgörande beslut. Barnet får man fortfarande träffa.

Umgängessabotage kan leda till förlorad vårdnad

Hindrar man den andra föräldern från umgänge med barnet så kan man bryta mot umgängesrätten genom ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man exempel baktalar, smutskastar, försvårar vid hämtning och lämning eller exempelvis - upprepade gånger - sjukanmäler barnet då det ska bo hos den andra föräldern. Ett umgängessabotage kan leda till att man förlorar vårdnaden.

Egenmäktighet med barn å sin sida - det kan leda till fängelse. Egenmäktighet med barn innebär att man - utan den andre förälderns vetskap - för bort barnet eller på något annat sätt skiljer barnet från föräldern. Finns det inte beaktansvärda skäl till detta agerande - övergrepp, risk för misshandel, en rakt igenom skadlig miljö - så kan det röra sig om ett brott. Huruvida beaktansvärda skäl finns är inte upp till en förälder att avgöra - det måste i så fall anmälas och utredas om så är fallet. Egenmäktighet med barn kan även innebära att barnet hålls kvar vid exempelvis en resa som den andra vårdnadshavaren har godkänt.

Det senare har blivit vanligare. Om exempelvis en förälder åker till sitt hemland och tar barnet med sig för att träffa släkt och vänner och därefter håller barnet kvar är tyvärr vanligt. Den andra föräldern ger ett godkännande - men ser därefter att barnet blir kvar i det nya landet. Detta är tyvärr något som ofta är svårt att lösa med tanke på den diplomati som krävs.

Läs mer här: https://www.ensamvårdnad.net/

Ingår aktiebolag i en bodelning?

25 Sep 2019

Vid en skilsmässa sker en bodelning där allt mellan makarna ska delas lika, men gäller det verkligen allt – ingår aktiebolag i en bodelning som exempel? Svaret är ja. Ett aktiebolag och aktierna i detta ska delas lika i samband med ett skilsmässa och en bodelning. Det är något som kan få förödande konsekvenser.

Det är alltid lätt att vara efterklok. Så tänker många i vardagliga situationer och det är även en tanke som är fullt relaterbar att använda vid en skilsmässa. Det ligger lite i sakens natur. Man gifter sig och i och med denna handling så lovar man varandra evig trohet och kärlek. Så blir det sällan. Faktum är att det ifjol skildes ungefär 25000 par i Sverige och att det således handlar om 50.000 personer som fick användning av frasen om att det är lätt att vara efterklok. Vi gifter oss och i vissa fall så skiljer vi oss; det är inte mer med det. Eller? Jo, naturligtvis finns det andra aspekter och inte minst gäller det den rent ekonomiska. I samband med en skilsmässa så ska man också dela upp det man äger i två lika stora högar. Bil, hus, båt, sommarstuga och så vidare.

En bodelning kan påverka negativt

När man tvingas göra en bodelning

Det är rättvist – detta då man ändå får behålla det man skapat på egen hand. Har jag exempelvis ett aktiebolag så kommer detta, trots allt, att fortsätta vara i min ägo? Ja, men med en betydligt lägre post av aktier i sig. faktum är nämligen att även ett aktiebolag ingår i en bodelning och att detta kan komma att få ödesdigra konsekvenser för företagare - och inte minst leverantörer, anställda, affärspartners och kunder. Delägare kommer även de att påverkas negativt.

Först och främst så ska värdet på aktierna motsvara marknadsvärdet på företaget; det är utgångspunkten. Tänk dock om företaget i fråga har köpt en massa maskiner, om man har fastigheter i anslutning till bolaget eller om det finns andra poster som har ett betydande värde. Ganska snabbt kan det komma att handla om flertalet miljoner och det kan således bli extremt kostsamt att vara part i en sådan bodelning. Få har råd att köpa ut sin partner utan tvingas istället till lån, till att försöka dela upp betalningen eller – helt enkelt – försöka få till stånd att senarelägga betalningen i fråga. Pengarna och värdet ska betalas. Så enkelt är det.

Tilläggas bör även att en skilsmässa och en bodelning kan bli infekterad och att det kan vara ännu svårare att lösa dessa problem som en följd av konflikt. Den forne partnern kan mycket väl veta vad hen har rätt till och kräva att kompensationen ges så fort som möjligt – mest för att exempelvis hämnas och då man vet att detta skadar så är det också synnerligen effektivt. Säga vad man vill om den saken; det finns inget i lagen som stoppar det.

Undvik att hamna i denna prekära situation

Kan man då förhindra att aktiebolaget ingår i en bodelning? Ja, och det gör man bäst genom att vara oromantisk medan man är gifta. Det vill säga: man skriver över aktiebolaget till en enskild egendom som inte kan delas vid en eventuell skilsmässa. Det är juridiskt lätt, men moraliskt svårt i och med att man indirekt siar om en framtida skilsmässa.

Man bör dock göra det, helt med tanke på att det finns en statistisk aspekt som pekar på att väldigt många par skiljer sig. Gemensamt mellan alla dessa är att de någon gång sagt Ja till varandra och trott att äktenskapet ska vara för evigt. Skriver du över aktiebolaget till en enskild egendom så kan du även låta din partner ha sådan – exempelvis bilen, stugan eller båten. Det behöver inte handla om att sko sig.

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.